Dansk-svensk rapport, Västkustbanan och Almedalen

Dela nyhetsbrevet:

#40 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

26 JUNI 2017

Stort steg framåt för ny Öresundsförbindelse

Idag lämnar Sverigeförhandlingen och danska Transportministeriet en rapport till regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt dansk-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. Särskilt lyfts de samhälls-ekonomiska vinsterna av en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

Rapporten visar att Öresundsbron kräver kompletterande investeringar på landsidan för att klara trafiken under överskådlig tid. Situationen med enbart en tågförbindelse över Öresund bedöms vara sårbar och det konstateras att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle korta restiderna samt öka tillgängligheten och integrationen i den norra delen av regionen.

– En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle kraftigt vidga den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Vi är glada att Sverigeförhandlingen har tagit till sig de starka argumenten för en HH-förbindelse. Det här är ett stort steg mot en ny förbindelse och en stor framgång för Skåne och Öresundssamarbetet, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Ladda ned rapporten

I det fortsatta arbetet ska en samhällsekonomisk analys tas fram tillsammans med en kompletterande redovisning av övriga nyttor som positiva förändringar på mobilitet, bostadsbyggande och sociala faktorer. Den danske transportministern, Ole Birk Olesen (LA), är positiv:

– Det spændende ved en HH-forbindelse er netop, at projektet kan være med til at skabe vækst og velstand, uden at man tager midler fra andre gode projekter. Det synes jeg, er sund fornuft, og derfor er jeg glad for, at vi nu får belyst projektet nærmere.

Se kortfilmen om Västkustbanan

Kapacitetsbristen på Västkustbanan firar nu 25 år

Trafikverket klassar Västkustbanan som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser och riksdagen beslutade redan 1992 om en utbyggnad av hela Västkustbanan. Ändå saknar sträckan Ängelholm-Helsingborg fortfarande dubbelspår. Se kortfilmen om Västkustbanan och hör röster från näringslivet om behovet av dubbelspår på hela sträckan.


Ola Ringdahl

VD Nord-Lock Group


Stephan Müchler

VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren


Anders Gärdsmark

Chef Sveriges Byggindustrier Syd

Höjdpunkter i Almedalen

Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Vilka finansiella lösningar kan vi se i framtiden? Deltar gör bl.a. Emil Källström (C), ekonomiskpolitisk talesperson och HG Wessberg, huvudförhandlare Sverigeförhandlingen
Läs mer

Västkustbanan - enkel resa för att öka samhällsnyttan

När kan vi få full effekt av Västkustbanan? Deltar gör bl.a. Crister Fritzson, vd SJ och Pernilla Jonsson, vd IKEA Älmhult AB,  Ola Ringdahl, vd Nord-Lock Group

Läs mer

Nationell infrastruktur i en internationell värld

Hur kan gränsöverskridande planering bli en vinstlott för Sverige? Heidi Avellan leder ett samtal med infrastrukturminister Anna Johansson (S) och Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande Trafikutskottet
Läs mer

Greater Copenhagen för en stark infrastruktur

Hur ska två olika länder hantera gränsöverskridande infrastrukturplanering? Deltar gör bl.a. Sohana Josefsson, marknads- och kommunikationsdirektör Green Cargo
Läs mer

Hur ska höghastighets-järnvägen byggas ut?

Sverigeförhandlingen offentliggör sin utbyggnadsstrategi. Deltar gör bl.a. Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket och Martin Ådahl (C), chefsekonom

Läs mer

Vågar Sverige satsa på en regional fysisk planering?

Hur når vi målet på 700 000 bostäder till år 2025? Deltar gör bl.a. Alf Karlsson (MP), statssekreterare för bostadsministern och Johan Edstav, nationell samordnare Näringsdepartementet
Läs mer

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!
skane.se/sverigeforhandlingen
@byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00