Ny överenskommelse om Västkustbanan

Dela nyhetsbrevet:

#41 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

28 JUNI 2017

Ny överenskommelse om Västkustbanan

Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs Västkustbanan står enade kring gemensam målbild om dubbelspår hela sträckan. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket Malmö-Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Påga-, Öresunds- och Västtåg samt främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Det öppnar upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

– Dubbelspår på Västkustbanan är en investering i Sveriges starkaste tillväxtstråk och nödvändig för en konkurrenskraftig svensk exportindustri, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Förutom att utveckla den regionala persontågstrafiken kommer parterna att verka för bostadsbyggande i stationsnära lägen och initiera ett gemensamt utvecklingsarbete.

– I Skåne, Halland och Västra Götaland bor en tredjedel av Sveriges befolkning, och längs stråket Köpenhamn-Oslo 8 miljoner invånare, så det är en investering som skulle komma många till del. Det är därför vi regioner och kommuner uppmanar Trafikverket och regeringen att bygga klart Västkustbanan, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

JULI
3

Seminarium: Dubbelspår på Västkustbanan – en enkel resa för att öka samhällsnyttan

Vilken roll spelar Västkustbanan för näringslivet och hur ser staten på utbyggnad av banan? Möt bland andra Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP), SJ:s vd Crister Fritzson, Pernilla Jonsson - nytillträdd vd på IKEA Älmhult AB och Pierre Olofsson, vice vd Skanska. Moderator är Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren.

Tid: 17:30-19:00 (mingel 17:30-18:00)
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby

Läs mer i kalendariet

Följ oss för de senaste uppdateringarna!
@byggstartskane
skane.se/sverigeforhandlingen
byggstartskane.se

 

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00