Nyheter från projektet Maj 2017
Nu siktar vi mot vår Framtidsworkshop den 27 september!

41 godkända experimentprojekt! Det blev resultatet av MAX4ESSFUN:s möte i Steering Committee den 4 maj. Totalt är nu 116 experiment godkända, och målet om totalt 176 st har kommit en god bit närmare. Delprojektet laddar också inför ett antal workshops och sommarskolor. Efter önskemål från MAX4ESSFUN och diskussioner med Interreg-sekretariatet har vi fått klartecken att även bjuda in industri/företag på delprojektets workshops, och sommarskolorna kommer i mån av plats att vara öppna även för studenter från universitet inom ÖKS-området som inte är projektpartners.
 
Samma dag hade vi också möte i projektets överordnade styrgrupp. Denna gång hade vi speciellt fokus på delprojekt Regional Leverantörsbas, som gjorde en redovisning av sina aktiviteter. Vi gjorde också en statusrapport över hela projektet och det ekonomiska utfallet. Överordnat ser det mycket bra ut, vilket också evalueringsteamet Rambölls projektledare Anna Zingmark framhöll. Fokus ligger på att få igång experimentprojekten, och med det stora antalet beviljade projekt samma dag har bilden förbättrats avsevärt på det planet. På den gemensamma lunchen serverades vegetarisk mat, med inspiration från projektets ”Spelregler” om hur vi kan bli bättre på bland annat hållbarhet/bæredygtighed.
 
Projektets olika delar har varit aktiva på många olika arenor – i detta nyhetsbrev kan ni bland annat läsa mer om forskarmässan IPAC’17 (delprojekt Regional Leverantörsbas och Internationell Attraktionskraft) och ett stort event som anordnades av delprojekt Välkomnande av internationella talanger. Här finns också en intervju med en företagare/entreprenör som varit med på både studieresa och workshop inom delprojekt Regional Leverantörsbas.
 
Även om vi har mer än ett år kvar börjar det bli dags att blicka framåt. Den 27 september håller vi en ”Framtidsworkshop” i Malmö, då vi ska diskutera projektets resultat, effekter och vad vi behöver göra i nästa steg. Boka dagen redan nu i era kalendrar!
 
Bästa hälsningar från oss i projektledningen!
/Eskil, Jakob, Kristina och Johanne

Två delprojekt på världens största acceleratormässa – IPAC'17
Regional leverantörsbas skapade nya nätverkskontakter

14-19 maj samlades över 1500 deltagare från hela världen på världens största acceleratormässa, IPAC'17 i Köpenhamn. Representanter från delprojektet Regional leverantörsbas fanns närvarande både genom Big Science DK i dansk industris monter och genom IUC Syd och Region Skåne i Vinnovas gemensamma monter för Big Science Sweden med det gemensamma syftet att främja en stark regional leverantörs bas.

Ett antal industriföretag från både Skåne och Danmark fanns representerade på mässan som enligt företagen själva gav både information om möjliga affärer och kontakter för verkliga affärer. Mässan gav också nya nätverkskontakter bland branschkollegor både i Sverige, Danmark och andra länder vars företag ställde ut på mässan.
 
För alla de aktörer som representerar stödsystemet för att öka företags möjligheter att bli leverantörer till forskningsinfrastruktur, var det ett värdefullt tillfälle att ses tillsammans, utbyta erfarenheter och lära känna varandra bättre.
 
Ett viktigt syfte var också att marknadsföra danska och svenska leverantörer, erbjuda kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv samt att skapa en arena för samarbete leverantörer emellan.
 
Andra aktörer som fanns med på mässan var RISE, DTU, DTI, Lunds universitet, FREIA- Laboratoriet, Business Sweden, Tillväxtverket, Interreg-sekretariatet med flera.


Regional leverantörsbas

Regional leverantörsbas fanns representerade på IPAC'17 både genom Big Science Sweden och Danish Industry.
MAX IV:s direktör Christoph Quitmann gav en inpirerande presentation om möjligheterna att leverera till MAX IV.
Välbesökt lunchseminarium – Affärsmöjligheter på ESS & MAX IV

Delprojektet internationell attraktionskraft anordnade ett lunchseminarium under IPAC'17 med fokus på affärsmöjlighet på ESS och MAX IV.

Intresset var stort av att lyssna till affärsmöjligheterna på ESS och MAX IV och mer än 70 personer deltog i seminariet från olika delar av världen såsom Tyskland, Schweiz, Kina och Sydkorea.
 
Seminariet inleddes av Marianna Lubanski, Director Investment promotion på Copenhagen Capacity, tillsammans med Lars Gaardhøj, næstformand på Region Hovedstaden som hälsade välkomna till Greater Copenhagen och den fantastiska forskningsmiljön och de möjligheter som finns i regionen.
 
Christoph Quitmann, MAX IV:s direktör, gav en inspirerande presentation om möjligheterna att leverera till MAX IV. Christopher pratade om forskningspotentialen och utvecklingsmöjligheterna för MAX IV och för leverantören i processen att leverera till dem. Vi har en fantastisk framtid framför oss vilket genererar fantastiska möjligheter för regionen.

John Womersley, ESS generaldirektör, presenterade möjligheterna att leverera in produkter och tjänster till ESS där 2017-2019 är höjdpunkten i deras uppphandlingsplan och där mest pengar kommer spenderas för att handla upp olika typer av tjänster och produkter.

"Möjligheterna är enorma att leverera in till ESS de närmaste åren och därigenom ser vi än mer vikten av delprojektet regional leverantörsbas i deras arbete att hjälpa regionala aktörer att få hjälp i hur de skall agera i upphandlingsprocessen."

John upplyste även var leverantörer finner information om kommande upphandlingar på ESS.


Internationell attraktionskraft

Regional leverantörsbas hjälper lokala företag/virksomheder att navigera på Big Science-marknaden
Intensiva samtal under IPAC´17-konferensen i Köpenhamn. Till vänster Magnus Wiberg och Niclas Rosvall från Exir Broadcasting AB. Till höger Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadör i Danmark.
Intervju med företaget Exir Broadcasting AB
Magnus Wiberg är Technical Area Sales Manager på Exir Broadcasting AB som ligger i Hörby, mitt i Skåne. Exir Broadcasting AB tillverkar bland annat kombiners till radio- och TV-sändare runtom i Sverige och världen. Tekniken som går ut på att kombinera ihop signaler från radio och TV-sändare är även användbar i forskningsanläggningar som ESS och MAX IV för att få igång accelerationen av till exempel neutroner.

– Merparten av de produkter vi levererar är passiva RF-komponenter såsom rigid line, vågledare, riktkopplare och kombiners. Vi utvecklar och tar även fram prototyper i nära samarbete med kund, ofta något forskningsinstitut, samt gör ”on site-installationer” av våra produkter på olika anläggningar runt om i världen, berättar Magnus.

På kontoret i Hörby arbetar ca 10 personer, med produktion, forskning & utveveckling samt marknad och försäljning. Exir Broadcasting AB ägs av de lokala bolagen Hapab AB och Proswede, vilka också är de största underleverantörerna till Exir, och det ger goda förutsättningar för kostnadseffektiv tillverkning av Exirs produkter och även en effektiv utvecklingsprocess från ide till färdig prototyp. Totalt arbetar ungefär 60 personer inom gruppen Exir/Hapab/ProSwede.


– En viktig konkurrensfördel för vårt företag är att vi har både tillverkningen och FoU-enheten i Hörby. Det ger oss goda möjlighet till produktutveckling, att kunna testa och ta fram prototyper, berättar Magnus.
Exir Broadcasting AB verkar på en global marknad och har hittills levererat produkter till forskningsanläggningar i Thailand, Indien, England, Polen och Vietnam och MAX Lab i Lund. Magnus ser stora möjligheter på den globala Big Science-marknaden och tror att företaget hade kunnat leverera ännu mer.

– Vi skulle kunna produktifiera mer inom vissa områden. Globalt sett kan det alltid bli mer. De projekt som dyker upp behöver ligga rätt i fas och för att vi ska kunna gå in, så det handlar mycket om att prioritera och välja bort. För oss spelar det annars inte så stor roll om affärerna görs i Sverige eller utomlands.

Exir Broadcasting AB har varit med i ett par aktiviteter inom delprojektet Regional leverantörsbas. Magnus berättar att den person han först kom i kontakt med från delprojektet var Anna Hall från IUC Syd.

– Anna var en riktig vitaminspruta inom ett tungrott område. Det finns många trösklar för lokala företag som vill göra affärer med ESS, till exempel att alla upphandlingar är på engelska, att det krävs flera referenser och en lång förberedelsefas. 

Exir Broadcasting AB deltog hösten 2016 på ett studiebesök till forskningsanläggningarna ISIS och Diamond Light Source i Storbritannien. Studiebesöket koordinerades av Regional leverantörbas. Magnus upplever att besöket gav väldigt mycket, framförallt fick han kontakt med UKSBS i Storbritannien som arbetar med upphandlingar, vilket gav bra insikt i hur ESS upphandlingsprocesser ser ut och möjlighet att ställa frågor.

– Vårt primära mål med studiebesöket var att träffa upphandlarna på UKSBS som är direkt involverade i inköp till ESS. Därutöver är dessa personer och de processer som de arbetar utifrån av intresse för vår verksamhet längre fram då de även hanterar inköp till liknande anläggningar i Storbritannien. Vi märkte att det finns en relativt stor öppenhet från universiteten och andra som är involverade i upphandlingarna att förtydliga informationen så länge upphandlingarna är öppna, förklarar Magnus.

När det gäller ESS har Exir Broadcasting AB tidigare lämnat in ett anbud som de inte vann. Företaget är för tillfället involverat i ännu en upphandling och Magnus betonar vikten av att veta vad ESS är ute efter för att man ska kunna ställa rätt frågor.

– Det gäller att komma in tidigt i processen och att visa vad man kan göra. Eftersom vi är mycket specialiserade och det är kvalificerade saker det handlar om är det inte så stor konkurrens från andra företag, men man måste ha varit med lång tid innan upphandlingen kommer ut.

Företaget bör ha tagit fram prototyper och testat dessa, vilket det också finns möjlighet till inom ESS nätverk. Sammanlagt kan det handla om en förberedelsefas på 6-12 månader innan själva upphandlingen kommer ut.

– ESS är oerhört duktiga på att beskriva vad de behöver och upphandlingarna är extremt genomtänkta. ESS pushar utvecklingen framåt och det är väldigt spännande! För deras del handlar det om ”Maximal Value of Money”. Den upphandling på ESS som vi är inne i nu är inte jättestor rent ekonomisk men viktigt. ESS är ett kvalitetsmärke och att ha med dem som referens i framtiden hade varit väldigt positivt, konstaterar Magnus.

En annan aktivitet inom Regional leverantörsbas som företagit deltagit på är en teknikworkshop som anordnades i Lund i september 2016. Workshoppen samlade ca 140 deltagare från industrin, forskningsanläggningar och akademin och mynnade ut i sju prioriterade områden för ESS och MAX IV som delprojektet kommer arbeta vidare med framöver.

– Det var mycket positivt att vara med på workshoppen i Lund och man förstår att det är stora saker det handlar om. Workshoppen visade på bredden både teknologimässigt och geografiskt. ESS har ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen och en stark inköpskompetens. De vet precis vad som behövs och utgår mycket från vad som gjorts på andra anläggningar. Ska man leverera till dem gäller det att produkterna kommer i tid, annars finns en risk att ett företags rykte förstörs på den globala marknaden.

Text och intervju: Kristina Sandberg Hrbinic

Jobbmässa för expats i Malmö
Att både vara expat* eller medföljande, bo på ena sidan av Öresund och arbeta på andra sidan – hur funkar det? Och vilka jobb finns att få? Det försökte Internationell attraktionskraft ge svar på genom sitt arbetsmarknadsevent på STUDIO Malmö den 10 maj.

Ett hundratal expats från hela Öresundsregionen samlades för föredrag, jobbmatchning och mingel i Malmö den 10 maj. På agendan stod både att lära sig om kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark, men framförallt att få möjlighet att hitta en ny arbetsgivare eller få veta mer om vad som gäller när man jobbar i ett land men bor i ett annat land i Öresundsregionen.

ÖresundDirekt stod till tjänst för att upplysa om vilka möjligheter – och hinder – som finns när man vill pendla mellan Danmark och Sverige, särskilt som medborgare i ett land utanför EU. Dmytro Palets från Ukraina och som bor i Lund stod i kön till ÖresundDirekt just för att ta reda på hur han som så kallad tredjelandsmedborgare skulle kunna jobba i Danmark med ett svenskt uppehållstillstånd. ”Jag har följt med min fru som fått jobb på Lunds universitet och jag söker arbete inom IT-branschen” säger Dmytro, som fått reda på mässan genom Lund International Citizen hub.

För själva arbetstillfällena hade olika rekryteringfirmor ställt upp informationsbord, tillsammans med olika offentliga så kallade främjandeorganisationer som Work in Denmark, Copenhagen Capacity och Invest in Skåne. Köerna till de olika borden var långa och därför kunde man även mingla och utbyta erfarenheter i Studio Malmös lokaler.

Rosemary Thoppil har flyttat med sin make från Indien till Köpenhamn och skulle kunna tänka sig att arbetspendla till Sverige. ”Jag har en ingenjörsexamen inom IT och fem års arbetslivserfarenhet och söker jobb inom IT och databashantering, gärna med inriktning mot kvalitetssäkring”, säger Rosemary som också berättade att hon fått reda på eventet genom en vän, som i sin tur hade sett det på facebook.

Eleanna Delvenakioti har flyttat till Lund från Grekland för att studera ekonomi och tar sin examen i juni. ”Det innebär att jag söker entry-level jobb eller praktikplatser inom den finansiella sektorn”, säger Eleanna, som också kan tänka sig att arbetspendla till Danmark. Eleanna hade även hon fått reda på eventet genom en vän, som i sin tur hört det från Lunds universitets karriärstöd.

* Expat = ett samlingsbegrepp för personer som tillfälligt eller permanent bor i ett land där denne inte är medborgare i. Kommer från engelskans expatriate.

Dmytro Palets från Ukraina bor i Lund och har följt med sin fru som fått jobb på Lunds universitet.

Välkomnande av nya talanger

Rosemary Thoppil har flyttat med sin make från Indien till Köpenhamn och skulle kunna tänka sig att arbetspendla till Sverige.

Eleanna Delvenakioti har flyttat till Lund från Grekland för att studera ekonomi och tar sin examen i juni.

Månedens partner: Malmö högskola
Marité Cárdenas,
forskare på Malmö högskola
Til månedens udgave af nyhedsbrevet har vi talt med Marité Cárdenas, der er forsker på Malmö högskola.
Malmö högskola indgår i delprojektet MAX4ESSFUN, som et af de otte universiteter, der er med i projektet og Marité Cárdenas er Malmö högskolas repræsentant i projektets styrgruppe og Steering Committe og fortæller her om, hvorfor de er med og hvad de får ud af det.

Samarbejdet med andre universiteter
”Eftersom Malmö högskola er et forholdsvist nyt universitet, er vi vældig interesserede i at samarbejde med andre og udvide vores forskernetværk med de andre universiteter omkring os. At deltage i MAX4ESSFUN har givet os en rigtig spændende mulighed for at komme med i forskerprojekter både sammen med de andre universiteter men også med de nye forskningsanlæg, og det er vi rigtig glade for” fortæller Marité.


Stor interesse for at være med
Malmö högskola har som mål at de skal gennemføre seks experimenter i løbet af projektperioder og Marité fortæller, at interessen har været stor for at være med; ”vi er allerede på plads med de første fem eskperimenter, som er blevet godkendt, og jeg tror endda sagtens, at vi kunne have stået for flere, men vi satte nogle forsigtige mål, for at være sikker på, at vi kunne opfylde dem.” fortæller Marité og fortsætter ”ud over selve experimenterne så er vi også co-supervisorer på to experimenter nu og skal måske være med på to-tre mere i projektet. ”

Samlet set har delprojektet MAX4ESSFUN et mål om at gennemføre 176 antal eksperimenter og som man kan læse i projektledelsens beretning for denne måned, er der de første 116 experimenter godkendt.

Forankringen af projektet
Marité fortæller, at deres forskere i fremtiden får et større ansvar for selv at søge tid samt finansiering til at gennemføre eksperimenterne: ”Når projektet er slut, har vi et langt større netværk af forskere at samarbejde med og det er et rigtig godt udganspunkt for meget mere forskning med de metoder, der findes på ESS og MAX IV. Og så bliver det i høj grad op til forskerne selv at søge om tid på anlæg, så det arbejde, vi er startet på nu, kan fortsætte.”


Malmö högskola
Kajsa Pausson från Lunds universitet berättar hur akademin samverkan med ESS och MAX IV.
Projektet når nya målgrupper - seminarium för gymnasister på Malmö Stadsbibliotek


Den 8 maj anordnade projektet ett seminarium under Mitt Europa för natur- och teknikintresserade gymnasister på Malmö Stadsbibliotek. Mitt Europa är en informationssatsning inom hela EU som ger projekt möjlighet att visa sin verksamhet och hur de bidrar till samhällsutvecklingen. På seminariet presenterade Julia Öberg (Press Officer vid ESS) och Tutti Johansson Falk (Head of Communication vid MAX IV) forskningsanläggningarnas användningsområden.

Därefter berättade Kajsa Paulsson (forskare vid Lunds universitet/koordinator MAX4ESSFUN) hur akademin samverkar med ESS och MAX IV inom sina utbildningar. Kajsa lyfte också fram exempel på beviljade forskningsexperiment inom MAX4ESSFUN.

Avslutningsvis förklarade projektledningen projektets helhet och hur arbetet som görs i de olika delprojekten bidrar till ökad regional utveckling och stärkt samarbete mellan länderna. Seminariet samlade totalt 57 gymnasieelever och lärare.


Save the date! 
Framtidsworkshop – vad blir nästa steg?


27 september kl 9.30-16.00 i Malmö

Efter sommaren har projektet varit igång i två år, och hjulen snurrar för fullt. Det börjar bli dags att diskutera hur vi fångar upp alla synergier och projektresultat och hur vi får bestående effekter av det vi gör. Redan nu behöver vi fundera kring vad vi gör efter projektet – vad blir nästa steg?
 
Välkomna till en dag fylld med inspiration och diskussion, där vi tillsammans i projektet skapar en utgångspunkt för det framtida arbetet.
 
Boka tiden redan nu – mer information med anmälningsuppgifter kommer före midsommar/Sankt Hans.


SEPTEMBER 2017
27