Skåne tecknar ny överenskommelse med Sverigeförhandlingen

Dela nyhetsbrevet:

#39 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

2 JUNI 2017

Skåne tecknar ny överenskommelse med Sverigeförhandlingen

Malmö stad och Region Skåne har nu tecknat en överenskommelse med Sverige-förhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel. Avtalet omfattar 28 500 nya bostäder och stora satsningar på eldrivna busslinjer, Malmöpendeln med pågatåg till Lomma, Kävlinge och nya cykelleder.

 – Vi är angelägna om att erbjuda ett attraktivt utbud av trafik och smidiga sätt att resa för våra resenärer. Det kräver satsningar. Det är därför glädjande att kunna presentera att Region Skåne satsar 295 miljoner på att bygga ut kollektivtrafiken i Malmö, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Avtalet innebär: 

  • nytt stadsnät för trådbussar eller batteridrivna elbussar
  • utökning av busskonceptet MalmöExpressen (MEX)
  • utbyggnad Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 för pågatåg
  • 14 nya cykelleder
– Med fyra miljarder i investeringar är det här den största satsningen på infrastruktur och kollektivtrafik i Malmö sedan Citytunneln. Satsningarna gör det snabbare och smidigare att åka kollektivt till och från Malmö och knyter samtidigt samman stadens olika delar till en hållbar helhet. När staden växer fort behövs både nya bostäder och infrastruktur som skapar god livsmiljö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

På kartan är satsningarna utritade, mer fakta finns här.

Staten medfinansierar genom Sverige-förhandlingen med drygt 1898 miljoner kronor. Den totala investeringen är cirka 4 miljarder kronor. Region Skåne ansvarar för trafikeringen för de nya investeringarna i Malmö.

– Överenskommelsen om kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden skapar stora nyttor både på arbetsmarknaden och för näringslivet och gynnar inte minst integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling, säger HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

Emelie Grind

Bostadsbyggande i fokus

I maj hölls den första delen av Strukturbild för Skånes seminareserie om Sverigeförhandlingen. Fokus var hur kommunerna ska leva upp till bostadslöftena i förhandlingsavtalen. På plats var ett 70-tal aktörer från byggbranschen, kommuner och näringsliv.

En av dagens presentatörer var Järfälla kommuns samhällsbyggnadsdirektör Emelie Grind som berättade om erfarenheter från Stockholmsförhandlingen, där Järfälla tecknat avtal om att bygga 14 000 bostäder. Vilka nya lösningar har då prövats i Järfälla kommun?

Se kortintervjun med Emelie Grind

– Vi har gjort om mycket av fastighetsstrategier; vad behöver kommunen göra själv och vad kan man överlåta till andra. Vi är inne i många projekt där vi kör partnerskap på ett nytt sätt, att styra projekt men inte behöva leda dom och vara med på alla delar. Så att släppa ledarskapet i vissa projekt, men ha kvar styrningen, överlåta mer till marknaden, berättade Emelie Grind.

Se kortintervjun med Hans Rode

Hans Rode, utredningssekreterare på Sverigeförhandlingen, berättade att Sverigeförhandlingen, likt Stockholms-förhandlingen, ska ha en styrelse som följer utvecklingen av bostadsbyggandet. Att koppla bostadsbyggande till Sverigeförhandlingen förklarade han som ett modernt arbetssätt och ett sätt som bottnar i var nyttor uppstår.

Se kortintervjun med Marcus Horning

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun, förklarade sin syn på att Sverigeförhandlingen kopplar ihop bostadsbyggande med ny infrastruktur:

– Det är väldigt positivt att vi kommit dit, egentligen borde det vara en självklarhet. Samhället består av många komponenter och om vi kan se att det är synergi mellan olika komponenter så ska vi självfallet betrakta dom tillsammans.

Välkommen på release

Nu lanseras Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050, Mobilitetsplan för Skåne och Cykelstrategi för Skåne.

Kom på frukost och lär känna Skånes nya strategier och plan för ett hållbart transportsystem. Det diskuteras även hur processen framåt ser ut och vilka de kommande stegen är.

Datum: Torsdagen 8 juni
Tid: 09:00-10:30 (frukost serveras 8:30)
Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

JUNI
15

Folkemødet - träffa Danmarks transportminister!

Folkemødet, den danska versionen av politikerveckan i Almedalen, fortsätter att växa och locka en bred skara besökare till Bornholm även i år. Region Skåne är en del av Greater Copenhagen-tältet som bjuder in till flera diskussioner om framtidens transportsystem.

Missa inte särskilt vårt seminarium Dags att tänka gränsöverskridande! torsdagen den 15 juni kl.15-16, med tema gränsöverskridande infrastrukturplanering och hur vi skapar ett hållbart transportsystem. Deltar gör bland annat den danske transportministern Ole Birk Olesen, Green Cargo, Dansk Industri Transport samt Vestas Northern Europé.

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!
skane.se/sverigeforhandlingen
@byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00