Skåne först ut med avtal i Sverigeförhandlingen

Dela nyhetsbrevet:

#34 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

10 FEBRUARI 2017

Skåne först ut med avtal i Sverigeförhandlingen

I dag tecknar Lund, Helsingborg och Region Skåne de första avtalen med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor. Avtalen omfattar 18 530 nya bostäder och stora satsningar på bland annat cykel, spårväg och Buss Rapid Transit-linjer (BRT).

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikinsatser som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

I dag 10 februari har de formella avtalen mellan Sverigeförhandlingen och Lund, Helsingborg och Region Skåne undertecknats vid en ceremoni i Malmö. Detta är de första avtalen som tecknats i storstadsförhandlingarna.


Här kan du se dagens presskonferens

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Region Skåne ansvarar för trafikering och kostnader som fordon och depå för de nya investeringarna i Lund och Helsingborg.

– Det är en historisk milstolpe i vår utveckling av kollektivtrafiken i Lund och Helsingborg. Vi kommer att erbjuda ett större trafikutbud och därmed ges städerna stora utvecklingsmöjligheter, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund


I Lund medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 74,5 miljoner kronor till spårväg och 40,75 miljoner kronor till sju cykelåtgärder.


– Avtalet med Sverigeförhandlingen stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del av Sverigeförhandlingen möjliggör förutom spårväg, en historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat bostadsbyggande, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

I Helsingborg medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 176,5 miljoner kronor till två BRT-linjer som på sikt kan utvecklas till spårväg. Staten medfinansierar också ett stort antal cykelåtgärder med drygt 72,9 miljoner kronor.

– Avtalet med Sverigeförhandlingen och Region Skåne gör att vi kan bygga ett effektivt och hållbart strukturbildande system för kollektivtrafik och möjliggöra cirka 3500 nya bostäder i Helsingborg. Det är början till vad jag hoppas ska bli flera stora gemensamma infrastruktursatsningar mellan staten och Helsingborg. Staden får också stöd till en välbehövlig satsning på cykling, kommenterar Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Foto: Per Wilkens

Frågor och svar om Sverigeförhandlingen

Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman svarar här på några av de vanligaste frågorna om höghastighetsjärnvägen och Sverige-förhandlingens arbete.

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00