Sydsverige enat om infrastrukturen

Dela nyhetsbrevet:

#36 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

23 MARS 2017

SYDSVERIGE ENAT OM INFRASTRUKTUREN

Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland är enade om vilka sydsvenska infra-strukturinsatser som bör ingå i regeringens planer.

I nylanserade "Sydsvenska prioriteringar" konkretiseras Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”.

Syftet med de gemensamma prioriteringarna är att stärka utveckling, konkurrenskraft och syssel-sättning i Sydsverige och i hela Sverige.

– Sydsverige är bland annat överens om att det finns ett akut behov av två nya spår Lund-Hässleholm. Sträckan är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera, med stor påverkan på landets export och import, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Den 23 mars presenterar Sydsverige prioriteringarna för Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman

Sverigeförhandlingen bjuder in

Vad har kommit fram under vårens regiondialoger? Den 8 maj bjuder Sverigeförhandlingen in till en större regiondialog om höghastighets-järnvägens regionala betydelse.

Inbjudan riktas till kommuners och regioners politiska företrädare och högre tjänstemän inom regionala utvecklingsfrågor och samhällsbyggnad, samt andra myndigheter och organisationer som är involverade i och intresserade av Sveriges första höghastighetsjärnväg.

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00