Nu börjar Byggstart Skåne på riktigt

Dela nyhetsbrevet:

#37 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

28 MARS 2017

NU BÖRJAR BYGGSTART SKÅNE PÅ RIKTIGT

I fredags bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringens direktiv till Trafikverkets nationella infrastrukturplan innehåller nya stambanor för hög-hastighetståg mellan Lund och Hässleholm. Från skånskt håll tas nyheten emot med stor glädje, men även nationella aktörer såsom SJ och IKEA gläds.

– Skälet att vi väljer Lund-Hässleholm är att den är en av de högst belastade järnvägssträckorna i Sverige, kommenterade Anna Johansson (S).

En utbyggnad till fyrspår längs sträckan är något som Region Skåne länge sett som avgörande för miljön och Skånes utveckling. Även flertalet nationella aktörer har lyft det akuta behovet av ytterligare spår på sträckan, bland annat SJ:s vd Crister Fritzson som argumenterat för att regeringen bör forcera utbyggnaden av Södra stambanan genom att börja med sträckan Malmö-Stockholm.

Sträckan Lund-Hässleholm är en del av Skånebilden

På plats när nyheten presenterades under pressträff i Lund var Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne:

– Vi kommer att kraftigt kunna förstärka vår regionala trafik, med fler avgångar och snabbare tåg. Fler kommer att kunna ta sig till jobb. Beskedet från regeringen är därför lika mycket en arbetsmarknadssatsning som en infrastruktursatsning.

Utbyggnaden innebär också att Skåne kopplas samman med Hamburg och det tyska snabbtågsnätet via den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen.

Enligt infrastrukturministern ska en dubbelspårig höghastighetsbana på sträckan börja byggas senast år 2029, som etapp två efter Ostlänken (Järna-Linköping). Exakt när och hur sträckningen kommer att läggas, samt trafikering och kostnader, kommer nu att utredas av Trafikverket, som senast den 31 augusti i år ska redovisa sitt resultat.

Röster om nyheten fyrspår Lund-Hässleholm

”Vilkens glädjens dag för skåningarna! Fyra spår hela vägen från Malmö till Hässleholm gör att vi kan fortsätta utveckla den regionala trafiken, vi kan få en robusthet i systemet så att pendlare kan åka bekvämt kollektivt och vara säkra på att komma till jobbet i tid. Med hastighetsseparerade spår kommer vi också att kunna flytta mer gods från lastbil till järnväg.”  Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne

"Fyra spår är en första prioritering för järnvägen i Skåne. Redan i dag är det svårt att få plats för pendling, fjärrtrafik och gods på järnvägen. Beslutet är bra, men det räcker inte, Skåne har fler flaskhalsar, men fyra spår är ett måste. Vi får nu försöka få byggstarten så tidigt som möjligt i planperioden, dröjer det till 2029 måste tillfälliga lösningar som mötesspår finnas. Men enklast är att börja bygga snabbt." Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne

”Det är en nyhet som är lika viktig som den är glädjande då vi länge arbetat med att utöka kapaciteten på banan. I det skånska arbetet med Sverigeförhandlingen, har vi sedan ett par år tillbaka arbetat med ”Byggstart Skåne”, det vill säga att den planerade utbyggnaden av Södra stambanan bör påbörjas söderifrån.” Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne
Läs hela uttalandet här

"Vi blev mycket glada när vi fick beskedet att Regeringen pekar ut att sträckan Lund–Hässleholm ska byggstartas under kommande planperiod. Älmhult är IKEA:s hjärta och centrum för IKEA:s globala produktutveckling. IKEA i Älmhult har 4 800 anställda och har under de senaste fem åren vuxit med fler än 1000 arbetsplatser. Drygt hälften av våra anställda pendlar till Älmhult varav 600 dagligen tar tåget från Malmö och Lund till Älmhult. De stora kapacitetsproblemen på Södra stambanan är en återkommande utmaning för våra medarbetare. Regeringens beslut skapar förutsättningar för vår fortsatta tillväxt i Älmhult och innebär att vi kommer se förbättrade möjligheter att arbetspendla till Älmhult i framtiden." Jesper Brodin, vd IKEA of Sweden


"Beskedet om 4-spår är efterlängtat. Järnvägen har en unik förmåga att utveckla klimatsmarta samhällen med kortare restider mellan hem, arbete, studier och fritid. Regionernas konkurrenskraft stärks, ekonomisk tillväxt stimuleras och välstånd lyfts för både enskilda och samhället." Crister Fritzson, vd SJ

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00