Skåne överens om byggstart

Dela nyhetsbrevet:

#32 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

12 DECEMBER 2016

– Byggstart Skåne är en del av vårt skånska arbete för skapa samsyn kring vad som är viktigt och för att förbereda oss gemensamt, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne.

Ny överenskommelse: Skåne redo för ny stambana

Sträckningskommunerna och Region Skåne har nu skrivit under överenskommelsen Byggstart Skåne.

Region Skåne och de åtta skånska kommunerna längs den planerade sträckningen av en svensk höghastighetsjärnväg är redo för byggstart. Nu har alla nio parter skrivit under en överenskommelse om gemensamma utgångspunkter. Detta för att säkerställa en fortsatt smidig planeringsprocess, med maximal investeringsnytta och med hänsyn till Skånes unika flerkärnighet och landskap.
 

Trafikverket lyfte svensk höghastighetsjärnväg

Trafikverkets roll som samhällsutvecklare, hur höghastighetsjärnväg hänger samman med bostadsbyggande samt internationella lärdomar från Frankrike, Storbritannien och Spanien – det var några av de programpunkter som Trafikverket bjöd på under sitt kunskapsseminarium om höghastighetsjärnväg i Sverige.

En nyhet var planeringsdirektör Stefan Engdahls förslag om hur det kan behövas en ny förvaltning när Sverigeförhandlingens uppdrag avslutas:

Se filmen från kunsskapsseminariet om höghastighetsjärnväg

– Sverigeförhandlingen sluter, fram till de upphör 2017, ett stort antal långsiktiga överenskommelser om medfinansiering och andra åtaganden med kommuner längs den kommande höghastighetsjärnvägen. Efter 2017 måste dessa överenskommelser förvaltas under lång tid och avvikelser hanteras då Trafikverkets formella och lagbundna planeringsprocess pågår fram till leverans av projekten. Det ligger i vårt intresse att denna förvaltning sker med hög stringens och kvalitet.

Värdarna Pia Nilsson (S) och Anders Åkesson (C) tillsammans med Region Skånes Mätta Ivarsson (MP)

Byggstart Sverige i riksdagen

I november lanserades rapporten Byggstart Sverige under ett riksdags-seminarium i Stockholm. Talarna var eniga över partiblocken om behovet av en ny stambana.

– Med en höghastighetsjärnväg kan vi i framtiden åka till Hamburg snabbare än till Stockholm idag. Det samma gäller även för Jönköping. Det kommer att öppna upp helt nya möjligheter och knyta länder och regioner närmre varandra. En ny stambana är mer omdanande för samhället än många tycks tro, lyfte Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne.

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00