Sydsverige i riksdagen!

Dela nyhetsbrevet:

#38 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

8 MAJ 2017

Sydsverige i riksdagen: Så kan Södra Sverige knytas samman och stärkas!

Riksdagsledamöterna Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S) har anordnat ett seminarium i riksdagen där Regionsamverkan Sydsverige presenterade sina gemensamt förankrade prioriteringar i infrastrukturen, som ett inspel inför kommande nationella infrastrukturplan.

Syftet är att styra mot de investeringar som ger störst samhällsekonomisk nytta med utgångspunkten att Sydsveriges utveckling är viktig för hela Sverige. Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, var på plats och förklarade i paneldiskussionen:

– Precis som järnvägen löper över regiongränser måste vårt arbete med infrastrukturfrågor vara gränsöverskridande. Ett exempel på detta är Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg, som fortfarande inte har fått dubbelspår trots att riksdagen beslutade om det för 25 år sedan. Med ett utbyggt dubbelspår från Ängelholm till Helsingborg C kan man tredubbla antalet tåg per timme.
 

Sydsveriges positionspapper har konkretiserats i "Sydsvenska prioriteringar"

Näringslivet om de akuta behoven
På seminariet kommenterade även näringslivsrepresentanter som IKEA, Green Cargo och Södra hur investeringarna kan få positiva effekter för godstrafik och arbetspendling i Sydsverige.

– IKEA är helt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Därför är vi mycket glada att utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Hässleholm är beslutad. Samtidigt är det viktigt att utbyggnaden startar så snart det bara går. Lika viktigt är att trafikhuvudmän och operatörer redan nu hittar sätt att förbättra situationen för IKEA:s befintliga pendlare, sa Ulrika Rosling, People Manager på IKEA Range & Supply.

Nu tas arbetet vidare i riksdagen

Värdarna Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S) uttalade sig positivt om att södra Sverige satt sig ner och gemensamt talat ihop sig kring prioriteringar i infrastrukturen. De såg seminariet som ett bra och tydligt underlag för dem att ta med sig i vidare infrastrukturdiskussioner i trafikutskottet.

Sveriges första nationella cykelstrategi är nu lanserad, läs mer om " En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling" här

Skåne redo för nationellt kunskapscenter för cykel

Regeringen har beslutat om den första nationella cykelstrategin någonsin. Den innebär en satsning med 100 miljoner kronor år 2016-2017 där bland annat cykelforskningen ska samordnas och stärkas. En del av satsningen bör vara ett nationellt kunskapscenter för cykel, och i en aktuell skrivelse pekar skånska politiker ut flera skäl till varför en etablering i Skåne är den mest gynnsamma.

– I Skåne har vi väldigt goda förutsättningar för att snabbt kunna starta arbetet med ett nationellt kunskapscenter för cykel. Sedan tidigare finns motsvarande center för kollektivtrafik i Lund, vi har två av de mest cykelfrämjande kommunerna i Sverige och närheten till framgångsexemplet Köpenhamn. Dessutom gör Skånes flerkärnighet att pendlingsstudier mellan orter blir enklare att utföra jämfört med regioner med annan ortsstruktur, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Att cykeln ska få en tydligare roll i planeringen stämmer även väl överens med de samverkansområden som pekas ut i den nyligen beslutade "Cykelstrategi för Skåne" som tagits fram av Region Skåne i nära samverkan med skånska kommunerna och cykelaktörer.

MAJ
15

Ny seminarieserie om Sverigeförhandlingen

Välkommen till det första Strukturbildsseminariet om Sverigeförhandlingen! Tillfällena ska inspirera och vara en arena för diskussion, nätverk och kunskap. Det första seminariet ges med tema bostäder.

Plats: Domkyrkoforum i Lund
Tid: 12-16 (inleds med lunch)


På scen:
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör Järfälla kommun
Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter 
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!
skane.se/sverigeforhandlingen
@byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00