Nyheter från projektet April 2017
Rekordmånga ansökningar inom MAX4ESSFUN!

Den 4 maj är det möte i vår överordnade styrgrupp, och vi kommer då att avrapportera status för projektets aktiviteter och ekonomi. Vi kan konstatera att allt löper fint i projektet, och det är vi mycket glada för. Vi ska också påbörja diskussionen om hur vi tar hand om resultaten och hur vi går vidare efter projektslutet.
 
På eftermiddagen samma dag möts Steering Committee inom MAX4ESSFUN, då nya 6-månadersexperiment ska beviljas. Det är enormt glädjande att det kommit rekordmånga ansökningar om nya experiment, och det innebär att delprojektet tar ett stort steg framåt för att uppnå de ambitiösa mål som ställs. Det är en imponerande kraftsamling som gjorts för att nå detta resultat.
 
Projektet fortsätter att utveckla omvärldskopplingarna. Den 20 april träffade vi DESY och Hamburg stad (se text nedan) och den 8 maj genomförs ett ”Mitt Europa”-arrangemang, då ESS, MAX IV och projektet ska inspirera gymnasieelever till att intressera sig för forskning. Delprojekten Internationell Leverantörsbas och Internationell Attraktionskraft kommer att finnas med på International Particle Accelerator Conference 14-19 maj i Köpenhamn.
 
Inom ramen för Skåne Innovation Week håller vi ett seminarium den 30 maj om innovationer kopplat till ESS och MAX IV. Glöm inte att anmäla er – se kalendern nedan.
 
Bästa hälsningar från oss i projektledningen!
/Eskil, Jakob, Kristina och Johanne

Ökat samarbete med DESY i Hamburg - gemensam materialforskningsregion!
Den 20 april höll projektet ett ”Strategiskt Forum” där DESY och Hamburg stad bjudits in för att diskutera hur samarbetet kan öka med ESS och MAX IV och universiteten. Förutom redovisningar och rundvisning på MAX IV blev det en framåtsyftande diskussion om hur samarbetet kan utvecklas ytterligare.
 
Alla parter betonade att DESY (med Petra III och XFEL), ESS och MAX IV bör kopplas samman ännu tydligare och ses som kompletterande anläggningar som tillsammans med universiteten bildar en materialforskningsregion i världsklass. Det är fråga om samarbete och inte konkurrens! Flera olika initiativ att gå vidare med diskuterades, och mötet blir förhoppningsvis ett första steg i att utveckla ett ännu djupare samarbete.

Hvorfor er projektets spilleregler og horisontelle kriterier vigtige?

I interreg-projektet er vi nu halvvejs og derfor valgte projektledelsen at tage en temadiskussion i Koordineringsgruppen om, hvordan vi i projektet fremadrettet kan være med til at understøtte og videreudvikle de spilleregler, som projektet som helhed har vedtaget. 
 
Hvordan arbejder projektet videre med projektets spilleregler og horisontelle kriterier?
Inden for projektets rammer bliver der gjort meget for at leve op til projektets spilleregler. For eksempel gør arbejdspakken MAX4ESSFUN en særlig stor indsats i forhold til at sikre en jævn jævn repræsentation af mænd og kvinder som unge forskere og vejledere.

Bæredygtig udvikling er vigtig, fordi det handler om, at bruge færre ressourcer til gavn for miljø, klima, økonomi, borger og samfund. På mødet var der derfor et bredt ønske om yderligere at fremme bæredygtig vækst, og hvordan ESS og MAX IV kan være med til at skabe vækst og velstand i et meget bredere perspektiv end selve projektet, og dermed bidrage til bæredygtig udvikling. Dvs. sikre økonomisk værdi, omstilling og nye muligheder inden for materiel vækst, produktion af produkter, der har betydning for samfundsudviklingen.
 
God læring
Under mødet havde vi en workshop hvor vi på tværs af projektet fik en diskussion af ”normative” billeder. Eksempelvis havde dette resulterede i hele Region Skåne kommunikatører blev oplært i, hvordan man tænker ”billeder/images”, der omfatter alle uanset etnicitet, køn, seksuel orientering, alder osv. På den måde spredes mange arbejdsindsatser langt ud over projektets eget arbejde i et cross border perspektiv, hvor der hele tiden er mulighed for ny læring.
 
Hvad kan projektet gøre i fremadrettet?  
Fremover vil projektets fem arbejdspakker og strategiske platform forsætte med at synliggøre de tre horisontelle kriterier og kigge på hvordan de kan styrke den samfundsmæssige udvikling i et cross-border perspektiv. Eksempelvis var der et ønske om, at minimere print af brochurer og i stedet for benytte flere digitale løsninger ved at henvise samarbejdspartnere til projektets hjemmesider.
 
Specifikke topics som arbejdspakkerne havde fokus på, var blandt andet: 
  • Lige muligheder inden for etnicitet, religion, handicap og køn i forskning.
  • Miljø/- og klimamæssige løsninger:  Indføre sund kost i form af vegetariske retter.
  • Det økonomiske perspektiv: Anvende færre ressourcer og grønne løsninger inden for transport såvel benytte digitale platforme som kommunikationsværktøj.

Young scientists: Interview with Hazel Reardon

Hazel Reardon is working at the Center for Materials Crystallography at Aarhus University. Her main research area is thermoelectric materials and their ability to convert thermal energy to electrical energy.
From Glasgow to Aarhus
Hazel Reardon, originally from Glasgow in Scotland, has been working in Denmark for two and a half years as a postdoctoral fellow at the Center for Materials Crystallography at Aarhus University. After obtaining her Master in Science in 2008, Hazel spent two years working in the nuclear industry at Sellafield Ltd., a company situated in the north of England. Her main focus at Sellafield was nuclear fuel reprocessing operations, an area which enhanced her interest in green chemistry and the study of materials science. In 2010 Hazel returned to Glasgow, as an exciting industry sponsored PhD studentship opportunity arose. This allowed her to explore solid state hydrogen storage materials at the University of Glasgow.
 
- I am fascinated by the relationship between structure and functionality, and how we can modify the properties of a material by the study and modification of its chemistry. My PhD studies focused on the synthesis, structure and characterisation of lightweight hydrogen storage materials for use in unmanned aerial vehicles.

After successfully defending her thesis in 2014, Hazel joined the research group of Professor Bo Brummerstedt Iversen in the Center for Materials Crystallography (CMC) at Aarhus University. 


Focus on thermoelectric materials
Since Hazel joined the CMC at Aarhus University, she has been focusing on high temperature thermoelectric materials and their ability to convert thermal energy to electrical energy. Research in this field is important since it provides an alternative to fossil fuel derived power generation methods and waste heat recovery. Thermoelectric systems are sustainable energy conversion technology with no polluting effluents, and are feasible in a wide temperature range.
 
Optimizing thermoelectric materials has proven to be difficult, since the materials must be able to both insulate heat and also effectively conduct electricity; two qualities that are not easily combined in one material. In addition, the efficiency and stability of high temperature thermoelectric materials must be balanced and understood. Therefore, diffraction methods are vital in building the entire physical and chemical descriptions of such systems, from the atomic level through to bulk solids for modules.
 
In the Interreg experiment project Hazel is focusing on a material called RuAs2. RuAs2 is prepared by melting ruthenium and arsenic together in the correct proportions. The aim is to examine the characteristics of RuAs2 in depth, and clarify its potential as a thermoelectric material. This is the first time RuAs2 is being analyzed for this purpose. Hazel explains how this process works:
 
- In order to densify the sample, and generate a compressed pellet suitable for thermoelectric modules, we have used the spark plasma sintering (SPS) technique. This involves applying a pressure and then heating for a short period of time by passing a current through the sample. This results in a dense pellet of the sample. Part of the project involved use of synchrotron facilities to measure high quality diffraction data at a range of temperatures, which is essential for understanding the effect of the high pressure-high temperature treatment on the sample and its thermal stability.
 
Cross border experiences
In the experiment project, Hazel is collaborating with Chalmers University of Technology. She believes that the collaboration has worked very well and has strengthened the qualities of her research. SPS technique experiments are used in both Aarhus and Chalmers University, but working together has given new input to the methods.
 
- I had met the collaborators previously, but had not visited their institute or worked with them directly, so this project was a great opportunity for me to understand how our work was connected to what they do. I think this project has strengthened the contact between Aarhus and Chalmers University, and we hope to start more projects which are based on aspects of this one. This is of clear advantage to the development of closer relations within the region.
 
The project has allowed the research group to examine the structure-property relationships in RuAs2, which gives insight in to how other thermoelectric materials of this kind will respond to the same treatment.
 
- We can now investigate whether we can influence the physical properties of the sample by tuning the composition through an understanding of its structure. This is of critical importance in the advancement of thermoelectric research.
 
Future plans
After the experiment project Hazel will complete a publication with the results. She is pretty sure that she will continue the collaboration with Chalmers even after the experiment and they are already in the process of setting up new projects together. 
 
- I believe that this research will enable us to understand how materials of this kind can be applied and/or modified to generate a useful product. Through the SPS route, we believe that there is a significant opportunity for upscaling thermoelectric materials production, and this will be the next step for this research.
 
There is a great demand for better thermoelectric materials and if RuAs2 is proven to be efficient it could work as a complementary method to other green materials.When it comes to the practical parts of the project Hazel has used the SPS technique as a post-processing method, and conducted the diffraction experiments at synchrotron facilities in the US and Japan. A good alternative in the future would be to use the MAX IV facility to collect high quality X-ray diffraction data and in situ studies of materials performance and functionality. The ESS would be suitable for more advanced investigations on the physics of thermoelectric materials, since neutrons interact with the nuclei of atoms (rather than their electrons, as is the case in X-ray diffraction).
 
- I think these facilities are important for the next generation of scientists. When we see new facilities like MAX IV and ESS we see a lot of new opportunities! The availability of new and accessible research facilities is pivotal in developing new frontiers and advances in materials science.
 
Hazel is hoping to stay connected to research as her career progresses. Her skills as a material scientist have given her a broad knowledge about chemistry, engineering, physics and maths, which could be useful for the study of many different kinds of materials.
 
- I hope that whatever job I have in five years allows me to remain involved in research. Since moving to Aarhus, I have had many new opportunities to learn a language and experience a new culture. I definitely see myself staying in Scandinavia for the foreseeable future.
 
Text and interview: Kristina Sandberg Hrbinic

Short facts:

Young researcher: Hazel Reardon
Experiment: RuAs2 – A promising thermoelectric material
Experiment period: 2016-07-01 – 2016-12-31
Supervisor: Bo Brummerstedt Iversen, Aarhus University
Co-supervisor: Anders Palmqvist, Chalmers University of Technology
 

Månedens partner: Region Hovedstaden

Claus Bjørn Billehøj
Direktør ​​Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
Vi har til dette nyhedsbrev talt med Claus Bjørn Billehøj, direktør for regional udvikling i Region Hovedstaden, om hvilken værdi han mener, ’ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society’ skaber for Regionen. Han havde flere vinkler på det spørgsmål.

”Først og fremmest skaber projektets aktiviteter helt åbenlyst værdi for hele Greater Copenhagen. De mange forskningsprojekter gearer universiteterne til at udnytte ESS og MAX IV i langt højere grad, end i dag. Og den indsats vil løfte forskningen til gavn for både universiteter og erhvervsliv og dermed hele den samlede region i fremtiden.” siger Claus og fortsætter ”projektet har også haft en afgørende betydning for, at vi har fået fjernet nogle betydelige grænsehindringer, så fx ikke-EU borgere ansat på ESS, nu kan bosætte sig i Danmark, og det er vi rigtig glade for, fordi det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at skabe én funktionel region sammen med vores svenske naboer.”


Regional udvikling
Ud over arbejdet for at understøtte universiteterne er Claus også optaget af projektets indsatser for at tiltrække internationale virksomheder til regionen og siger blandt andet: ”jeg ved, at der i projektet pågår et stort arbejde med at tiltrække internationale virksomheder på baggrund af ESS og MAX IV, og med at skabe initiativer for at byde nye internationale talenter velkommen på begge sider af sundet. Og samtidig fokuseres der på, hvordan vores lokale virksomheder kan komme til at være med til at bygge og vedligeholde anlæggene – indsatser, jeg er sikker på, kommer til at gøre en stor forskel for vores region.”
 
Et Greater Copenhagen projekt
Claus er også optaget af det gode samarbejde på tværs af Øresund. Han siger: ”Jeg synes, projektet ’ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society’ er et rigtig godt eksempel på vigtigheden af Greater Copenhagen samarbejdet og hvorfor, Greater Copenhagen er kommet for at blive som den oplagte ramme at tænke fælles indsatser og projekter i fremover. Hvis vi skal skabe en region i verdensklasse, er det afgørende, at vi tænker Greater Copenhagen som ramme for det.” Claus fortsætter med at rose alle deltagere i projektet for at skabe resultater sammen på tværs: ”projektet udvikler og styrker vores relationer på tværs af både Oslo, Malmø, Lund, Århus og os her i Region Hovedstaden. Jeg ved, det kan kræve en ekstra indsats, at få et samarbejde til at fungere, når man sidder længere fra hinanden og endda taler forskellige sprog, men det sker i det her projekt, og det er jeg rigtig glad for, og det vil jeg gerne takke alle involverede i projektet for, nu hvor jeg har muligheden.”


Region Hovedstaden
Gränslösa möjligheter med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

Seminarium för gymnasieelever på Malmö stadsbibliotek, 8 maj kl. 12.45-14.00

Projektet bjuder tillsammans med Europa Direkt i Malmö in till ett seminarium som riktar sig till natur- och teknikintresserade gymnasieelever. Syftet är att väcka ungdomars intresse för forskningsanläggningarna och ge insyn i framtida utbildningsmöjligheter.
 
På seminariet kommer ESS och MAX IV förklara vad anläggningarna innebär och vilken forskning de kan användas till. Lunds universitet kommer berätta hur de samverkar med anläggningarna inom sina utbildningar. Vi kommer också berätta om projektets helhet.
 
Seminariet är en del av EU:s informationskampanj ”Mitt Europa” som handlar om att synliggöra EU-projekt runt om i Europa.


Gränslösa möjligheter med ESS och MAX IV

Hur utvecklar vi förutsättningar för gränsregionala innovationer med utgångspunkt i ESS och MAX IV?

Seminarium om hur svenska och danska aktörer gemensamt kan utveckla de innovationsmöjligheter som ESS och MAX IV ger – inspiration, diskussion och framåtsyftande samtal mellan svenska och danska nyckelaktörer (inom ramen för Skåne Innovation Week)
 
Tid: 30 maj 2017 kl 9.30-10.30 (kaffe från kl 9.00) – Region Skåne, Malmö


Mer information och registrering

MAJ 2017
30

ANMÄLAN