Allt om Almedalen

Dela nyhetsbrevet:

#42 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

24 AUGUSTI 2017

Exklusiv intervju med HG Wessberg

I ett fullsatt Öresundshus i Almedalen presenterade Sverigeförhandlingen sin utbyggnadsstrategi. Dagen efter fick Skåne en exklusiv intervju med huvudförhandlare HG Wessberg.

Detta hände i Almedalen

– För oss är det uppenbart att vi måste bygga båda sträckorna samtidigt och lösa finansieringen på annat sätt än med bara anslag. Går vi anslagsvägen kommer systemet att vara på plats tidigast år 2064. Med en lånefinansiering har vi banorna på plats ca 2035, poängterade HG Wessberg när Sverigeförhandlingen presenterade sin utbyggnadsstrategi.

Se filmen

Jessica Rosencrantz (M), Trafikutskottets vice ordförande, blev bedrövad av att höra Green Cargos och IKEA:s problem med järnvägen:

– Vi har inte råd att låta bli att investera i svensk järnväg. Vi är också överens med regeringen om att vi behöver bygga ut Ostlänken och förstärka Lund-Hässleholm.
 

Läs mer

– Vi har tvingats att själva starta en tillfällig busslinje från Malmö till Älmhult för att inte förlora våra medarbetare, som är rädda för att inte hinna till jobbet eller hämta på dagis. Fyrspår Lund-Hässleholm en livlina för oss och vår framtid i Älmhult, berättade Pernilla Jonsson, vd IKEA Älmhult AB, för bl.a. infrastrukturministern på scen i Öresundshuset.
 

Se filmen

Mätta Ivarsson (MP) och Dag Hultefors (M) berättade om den nya överenskommelsen kring dubbelspår på hela Västkustbanan:

– Infrastrukturministern har uppmanat oss att skapa en lokal och regional förankring för den fortsatta prioriteringsprocessen för infrastrukturåtgärder. Vi lyssnade, agerade snabbt tillsammans och resultatet är denna överenskommelse!

 

Läs mer

Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson, svarar på Heidi Avellans fråga om hur vi hamnat i en situation där tågen inte går att lita på:

– Vi har investerat för lite i infrastrtuktur på ett antal decennier. [...] Det är farligt och dyrt att satsa för lite.

På scen fanns även näringsutskottets Per-Arne Håkansson (S) och Sverigeförhandlingens HG Wessberg.

Läs mer

– Om vi bygger dubbelspår ser vi fri kapacitet att köra tåg på Västkustbanan, berättade Crister Fritzson, vd SJ, för moderator Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska Handleksammaren.

I seminariet deltog bl.a. Trafikutskottets ordförande Karin Svenson Smith, Trafikverkets planeringsdirektör Stefan Engdahl, IKEA, Skanska och Nord-Lock.
 

Läs mer

Missade du Øresundsinstituttet matnyttiga fakta och statistik kring Öresundsregionen? Klicka på bild nedan för att ladda ned.

SEPTEMBER
28

Seminarieserie del 2: Så kan kommunerna öka sin attraktivitet med hjälp av nya stambanor

Hur kan alla kommuner i Skåne öka sin attraktivitet genom att dra nytta av en ökad tillgänglighet? Hur kan de nya stambanorna skapa mervärde för regionala stationer i resten av Skåne? Vad innebär ökad tillgänglighet och kompetensförsörjning för en plats attraktivitet?

Följ oss för de senaste uppdateringarna!
@byggstartskane
skane.se/sverigeforhandlingen
byggstartskane.se

 

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00