Nyheter från projektet Augusti 2017
1 år kvar – vad händer sedan?

Efter sommarperioden drar nu höstens aktiviteter igång för fullt. Men till och med mitt i ferieperioden hände spännande saker; MAX4ESSFUN höll både en workshop och en sommarskola, och Malmö Högskola var i Sydkorea för att presentera vårt projekt. Och nu i månadsskiftet augusti-september pågår ytterligare två sommarskolor för unga forskare.
 
Den 6 september samlas vår Advisory Board för andra gången, och den 12 september beslutar MAX4ESSFUN:s Steering Committee om nya experimentprojekt. Inom Internationell Attraktionskraft, Regional leverantörsbas och Välkomnande av internationella talanger är det också fullt med höstaktiviteter. Och i den handlingsplan för den danska ESS-strategin som presenterades den 17 augusti finns vårt projekt nämnt på flera ställen, vilket är mycket glädjande. 
 
Nu är det bara ett år kvar av vårt projekt, och det är dags att tänka på nästa steg. Den 27 september håller vi därför vår Framtidsworkshop, då vi diskuterar hur vi säkerställer att vi når projektets mål och vad vi behöver göra efter projektslutet – anmäl dig antingen redan här eller i artikeln nedan.
 
Projektet har en löpande dialog med Interreg-sekretariatet. Före semesterperioden redovisade vi projektet för Styrkommittén för ÖKS delområde Öresund, och senare i september har våra Interreg-handläggare bjudit in projektet till ett uppföljningsmöte om bland annat status och budgetförbrukning.
 
Månadens partner är denna gång ESS, och här i nyhetsbrevet kan ni läsa mer om hur ’Head of Host State Relations’ Pia Kinhult ser på projektet, bland annat utifrån sin roll som representant i vår överordnade styrgrupp och i vår Advisory Board.
 
Vi ses på vår Framtidsworkshop – hälsningar från oss i projektledningen

/Eskil, Jakob, Kristina och Johanne

Framtidsworkshop – vad blir nästa steg?

27 september kl 9.30-16.00 på "Studio" i Malmö (Nordenskiöldsgatan 24, 300 meter från Malmö C)

Välkomna till en processinriktad dag fylld med inspiration och diskussion, där vi tillsammans i projektet skapar en utgångspunkt för det framtida arbetet.
 
Under dagen kommer vi bland annat att diskutera
  • Hur fångar vi upp synergier, effekter och resultat? Hur säkerställer vi långsiktighet?
  • Vad gör vi efter projektet? Vad behöver vi vidareutveckla och ta till en ny nivå – vilka teman och spörsmål?
  • Hur kan vi utmana/udfordre vårt ”mindset”? Inspiration med utgångspunkt i projektets ”spelregler” om horisontella kriterier
  • Vad är nästa steg, vad går vi vidare med helt konkret?


SE HELA PROGRAMMET OCH ANMÄL DIG HÄR

SEPTEMBER 2017
27

ANMÄL DIG HÄR
MAX4ESSFUN in South Korea
Selma Maric, young researcher from Malmö University

The International Conference on neutron scattering (http://www.icns2017.org) is the largest and most important conference in neutron scattering, taking place every 4 years. This year the conference took place from the 9-13 July in Daejeon, South Korea. It reunites the best scientist working on all levels including Instrumentation, Sample Environment and Life Science.
 
From MAX4ESSFUN's Steering Committee, Marité Cárdenas (Malmö University), as well as Kell Mortensen (University of Copenhagen) participated. Two young researches; Selma Maric and Tania Lind from Malmö University were also present. At the conference there were several parallel sessions covering the topics of: Neutron Facilities, Sample Environment and Software, Neutron Imaging, Magnetism, Superconductors, Soft Matter, Biological Systems, Energy and Engineering materials, Industrial applications, among others. Around 600 scientist attended the meeting, participants came from all over the world and most of the neutron scattering facilities were represented in the meeting. The participants from Malmö University gave both oral and poster presentations, and had good discussions with several scientists which have led to potentially new collaborations.
 
During the stay we visited their nuclear reactor where a neutron facility runs (http://hanaro.kaeri.re.kr/). At the moment the facility is not up and working, as they are doing restructuring work as a consequence of the security improvements after the Fukushima disaster.
 
Malmö University is currently discussing future cooperation, in particular with groups in Australia and Germany, and we hope that these discussions lead to common grant applications in the future. The participation to this conference did not only expand our contact network, but allowed to introduce Malmö University as a key partner in neutron scattering in Sweden.
 
/Marité Cárdenas, Malmö University


Nano-science sommerskole
Når man skal kigge på de mindste strukturer af væv, materialer og bioteknologiske produkter, skal man bruge de største instrumenter – ESS og MAX IV, de to nye supermikroskoper i Lund.  Temaet på årets første sommerskole i MAX4ESSFUN var nano-science. Unge forskere fra hele ØKS-området var samlet i en uge i Danmark. 
 
Læringsaktiviteter
Årets sommerskole, er en del af aktiviteterne i interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, som giver unge forskere mulighed for at forbedre deres kundskaber inden for neutron og synkrotron teknikker. Der undervises i forskellige metoder som er med til at give de unge ny læring og et kompetenceløft såvel som at styrke interaktionen på tværs af projekter, fagområder, universiteter og landegrænser.
 
Sommerskoleophold for unge forskere
I uge 26 deltog ca. 30 unge forskere fra hele ØKS-regionen på sommerskolen om nano-science. Universiteterne var bredt repræsenteret. Bandet andet fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Oslo Universitet og Lunds Universitet. Sommerskolen blev åbnet af Robert Feidenhans´l, direktør ved XFEL i Hamborg og Henning Osholm Sørensen, lektor ved Københavns Universitet. Unge forskere fik lejlighed til, at lære nye teknikker/- og metoder, der kan anvendes på de store faciliteter, ESS og MAX IV i Lund.
 
Læringsmål
Første kursusdag fik forskerne en grundlæggende introduktion i fysikken om røntgen og neutroners vekselvirkning med materialer. Undervisningen var sammensat af forskellige læringsformer, både mere traditionelle forelæsninger og gruppearbejde, hvor forskerne blev inddelt efter interesser:  EXAFS/XANES teori, EXAFS/XANES data og SAXS/SANS mfl., både for at øge forskernes faglige kendskab og praktiske brug af teknikken som redskab, men også for at sikre nye kontakter mellem forskerne.

Førende eksperter inden for kemi, fysik og nanoscience var blevet inviteret til at undervise og holde oplæg og lære de unge forskere om hvordan faciliteterne, ESS og MAX IV kan anvendes til at studere forskellige materialer: Naturlige og syntetiske, bløde og hårde.
 
Hvorfor en sommerskole om nano-science?
Nanovidenskab kan i fremtiden åbne op for spændende og banebrydende projekter inden for bl.a. materialevidenskab og farmakologi.

I fremtiden vil der være et behov for, at universiteterne kan tilbyde arbejdsmarkedet kandidater der er uddannet til at karakterisere nye materialer ved hjælp af avancerede tekniker og store faciliteter f.eks. inden for medicinprodukter, proteser og bandager, eller mere traditionelle industriproduktioner.

Månedens partner: ESS
Denne måneds partner er ESS og vi har talt med Pia Kinhult, som er ’Head of Host State Relations’ på ESS og som indgår i Advisory Board og den overordnede styregruppe i ’ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society’ projektet. Pia fortæller her, hvorfor ESS er involveret i projektet, og hvad de kan se sker som følge af projektets aktiviteter.

ESS vil være med til at skabe udvikling
”Vi er meget begejstrede for projektets forskellige fokusområder og er repræsenterede i alle delprojekterne på nær ’Internationell attraktionskraft’”. Pia fortæller, ”Vi vil gerne forankre ESS geografisk og ser projektet som en mulighed for at være med til at gøre noget ved de fælles udfordringer, vi har, på tværs af sundet. For os giver det stor værdi at være med i kredsen af forskellige regionale aktører, og så knytter det ESS og MAX IV endnu tættere sammen, hvilket også er vældig positivt for os.”

Ketchup-effekten
Pia Kinhult har været meget positivt overrasket over at se, hvordan MAX4ESSFUN projektet er blevet mere og mere populært, som projektet er skredet frem. ”I starten var det en bekymring, om vi ville få brugt alle midlerne, og om det var en attraktiv ordning for de studerende. Men nu har det vist sig, at vi har utroligt mange gode ansøgninger, det er som en ketchup-effekt og det er jo herligt, med al den interesse, måske er vi allerede mere forankret, end vi tror.”, siger Pia.

Projektets kontakter skal udnyttes i fremtiden
Når man spørger Pia, hvordan ESS tænker at forankre projektets indsatser fremadrettet, er hun meget klar: ”Projektet har startet en masse, som fortsætter. Vores engagement i ’Gränshinder’ projektet og i ’Välkomnande av internationale talanger’ har skabt rigtig gode kontakter til myndigheder og muligheder, som vil fortsætte med at vokse og skabe gode forhold for fortsat at løse problemerne i forhold til SKAT og til at skabe bedst mulige vilkår for internationale vidensmedarbejdere i vores region.” Pia fortsætter ”og når det gælder forskningssiden, så er det definitivt første initiativt af mange og MAX4ESSFUN har været meget værdifuldt. Intet af projektet bliver tabt, for aktiviteterne er helt i linje med, hvad vi er nødt til at gøre. Det vigtige er, at vi får fordelt et ejerskab til de forskellige aktiviteter fremadrettet.”

Fakta om ESS

”ESS er en stor europæisk investering, som er internationalt forankret og derfor er det vigtigt, at vi får mest muligt ud af denne satsning”, fortæller Pia. ”Det betyder, blandt andet, at de over 400 ansatte, som kommer fra 47 forskellige lande skal kunne rejse mellem Lund og København. Vi skal huske på, at man har gjort denne store investering, og kontinuerligt må arbejde på at få det bedste ud af det”.

Antal ansatte: 408

Antal lande: 47

Andel af mænd og kvinder: ca 35% kvinder og 65% mænd, hvilket er i linje med hvordan teknikbranchen ser ud i dag.


European Spallation Source