Partnernyhetsbrev

Öppna webbversion | Skicka vidare

Dela brevet:

Trender, tips och nyheter från Tourism in Skåne - juli 2018

I juli månads nyhetsbrev spanar vi på trenden kring kundgenererade omdömen, och hur det påverkar kvalitetsbregreppet. Vi berättar också om vårt digitala lab med Travel Appeal, samt resultatet av en netnografisk studie som visar hur bilden av Skåne ser ut i de digitala kanalerna.

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar!

Kvalitetsbegreppet blir allt mer mångfacetterat

Kundomdömen spelar en allt större roll och kunderna som recenserar sina upplevelser ställer ofta höga krav. Hur ska man förhålla sig till denna utveckling? Vilka omdömen är viktiga och hjälper det att certifiera sig? I vår spaning kring det mångfacetterade kvalitetsbegreppet resonerar vi kring detta och ger även tips på vidare läsning i denna viktiga fråga.

Labb med Travel Appeal

1 juni genomfördes det första labbet i projektet Digital Labs. Representanter från Sofiero, Skånes Djurpark, Wallåkra Stenkärlsfabrik och Badhytten deltog under förmiddagen där TravelAppeal presenterade digitala trender samt sin plattform för omdömeshantering.
 
Plattformen sammanställer alla omdömen som gjorts om ditt företag online genom att hämta information från t.ex. TripAdvisor och Booking.com. Förutom att ge statistik påminner plattformen dig om att svara på negativa kommentarer, lyfter ut försäljningsargument och låter dig jämföra omdömen med konkurrenter. Under sommaren kommer deltagande företag att testa produkten, för att sedan utvärdera detta tillsammans med Tourism in Skåne i höst.
 
Om Digital Labs
Inom Digital Labs erbjuder vi företag ett antal labb i samverkan med olika leverantörer som har nya tjänster och produkter. Fokus är upplevelse- och besöksnäringsföretag som vill använda digitalisering som verktyg i sin affärsutveckling. Projektet genomförs med stöd från Tillväxtverket och är en del av det nationella programmet.

Är ni intresserade av att veta mer, kontakta Angelica Gustafsson på angelica.gustafsson@skane.com eller tel. 040-675 34 57.
 

Pengar att söka för naturturismföretag

Nu utlyser Tillväxtverket mikrostöd för att få fler internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser. Stödet riktar sig till dig som driver ett mindre naturturismföretag, och som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. 
Utlysningen har två inriktningar:

  • att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper
  • att stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för mikroföretag att delta i kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019.

Senaste rapporten om gästnätter

Under årets första fyra månader var antalet gästnätter i Skåne 1 264 132 st, vilket är en ökning med +4,6 % jämfört med motsvarande period 2017. Störst var ökningen av de utländska gästnätterna, +13,7 %, medan de svenska ökade med 1,8 %. Kina (+46,3 %), Polen (+41,1 %) och Storbritannien (+17,4 %) visade bäst utveckling av de prioriterade utlandsmarknaderna.

Funderar ni på att erbjuda era kunder elbilsladdning?

Här finns pengar att söka för laddstationer!Öka er konkurrenskraft och attraktivitet genom att göra elbilsladdning tillgänglig för era kunder. Genom investeringsstödet Klimatklivet kan ni söka upp till 50 procent av investeringskostnaden. Pengar från Klimatklivet har redan möjliggjort upprättandet av 17 000 laddningspunkter i Sverige. Mer än 2 200 av dessa har eller är på gång att upprättas i Skåne. Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona och ansökningar för att installera laddstationer för elfordon har varit den i särklass mest populära kategorin hittills.

Hur söker du stöd?
Ansökan görs digitalt i ett formulär på www.naturvardsverket.se/klimatklivet. Under samma länk finner du mer information gällande det som behöver finnas med i en ansökan.

När?
Tider för ansökan:
27 augusti - 27 september
Beslut planeras till december

Har du frågor?
Du får gärna kontakta någon av oss om du har frågor eller funderingar.

Sandra Johanne Selander sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se, 010-2241733
Stina Larsen stina.larsen@lansstyrelsen.se, 010-2241326

Tourism in Skåne AB
Dockplatsen 26 | SE-205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com