Gastrolution nyhetsbrev

Öppna webbversion | Skicka vidare

Dela brevet:

Nu är vi igång!

Härlig energi på Gastrolutions kick-off

Kick-offen för Gastrolutionprojektet blev en inspirerande och välfylld träff på Mötesplats Tejarp i Klågerup. Mingel, god lokalproducerad mat och fika från Vismarlövs Café och Bagarstuga och surrande "bikupor" blandades med både inspirerande och informativa föreläsningar och panelsamtal.

Tack alla ni som kom och bidrog till denna fantastiska dag! Vi hoppas få fortsätta denna spännande resa tillsammans med er och självklart alla ni som inte hade möjlighet att komma till Tejarp.  

Kommande träffar kommer fortsätta i samma anda med plats för nätverkande, erfarenhetsutbyte, nya lärdomar och inspiration. Vi ser närmast fram emot en eftermiddag där vi foksuerar på samverkan och ekonomi och har bjudit in projektledaren från Ölands Skördefest samt Charlotta Ranert, gastronomisk entreprenör. Har du ännu inte anmält dig finns fortfarande möjlighet! Ta del av programmet och och anmälan via nedan länk.

Förväntningar på Gastrolution

Under kick-offen fick de av er som deltog möjlighet att via en app fylla i era förväntningar på Gastrolution, önskemål om kunskapsinsatser och främsta utmaningar i arbetet med mat- och dryckesevenemang. Detta är frågeställningar som även gjorts under de möten projektledningen hitills haft med olika aktörer.


Vi ser att många efterfrågar nätverkande,  erfarenhetsutbyte och ökad samverkan - Lisa Lemkes uttryck "konkullegor" gjorde avtryck. Ökad kunskap om marknadsföring, hur man når ut till potentiella besökare, olika kanaler, metoder och att bygga storytelling lyftes också fram som områden att lära sig mer kring. Även hållbarhet kopplat till evenemang nämndes av många.

Vi tar med oss dessa kommentarer och inspel i det framtida arbetet - glädjande är att se att det är många av dessa delar som är primärt fokus inom Gastrolution! Har du funderingar eller frågor är du alltid välkommen att höra av dig.

Hållbart Evenemang

Hållbart Evenemang är ett digitalt verktyg som syftar till att inspirera och organisera hållbarhetsarbetet vid planering av evenemang. Verktyget är pedagogiskt uppbyggt och knyter an till de globala hållbarhetsmålen. Företaget Greentime står bakom verktyget och för att nyttja det löser man en årlig licens. Genom Gastrolution erbjuds alla arrangörer en fri licens i verktyget.

Vi har fått frågor kring verktyget och vill därför försöka reda ut frågetecknen. Syftet med verktyget är att genom att alla skånska arrangörer arbetar i det kan vi säkerställa att vi menar detsamma när vi säger att vi i Skåne arbetar med hållbara evenemang!

Vanliga frågor och svar

Jag är inte arrangör men ställer ofta ut på olika evenemnag, hur gör jag då om jag ändå vill lära mig om hållbarhet vid evenemang?
Vi kommer erbjuda inspirationsföreläsningar om hållbarhet kontinuerligt under projektperioden som du är varmt välkommen att delta i. Uppmuntra också gärna arrangörerna av de evenemang du deltar i att arbeta i verktyget!

Jag har en idé om att starta ett evenemang, men har ännu inte kommit igång - vad ska jag göra?
Utöver att delta på inspirationsföreläsningarna kan du redan nu få en licens till verktyget - på så sätt kan du bygga upp det nya evenemanget utifrån verktyget!

Jag är arrangör och vill gärna börja arbeta i verktyget - vad gör jag?
Delta på våra inspirationsföreläsningar och utbildningar i verktyget - vill du redan nu köra igång så kontakta oss!

Den 19 mars kommer vi ha en heldag om Hållbarhet vid evenemang med både inspirationsföreläsningar och handfast arbete i verktyget. Inbjudan skickas inom kort men notera gärna datumet redan nu.

Kontakta Sofie Broomé, Projektledare Gastrolution för mer information, sofie.broome@skane.com eller telefon 0725-752099. 

Gastrolution – en trappa i fyra steg

Från grund till spjutspets

Gastrolution Boost: Det första steget öppet för alla –oavsett om du än så länge bara har en dröm om att skapa ett evenemang eller är en erfaren arrangör. Du kan vara utställare i form av mathantverkare eller producent eller har någon slags koppling till mat- och dryckesevenemang - eller vill ha i framtiden.

Gastrolution Boost erbjuder ett smörgårsbord av seminarier, workshops och lärandekonferenser inom hållbarhet vid evenemang, marknads- och målgruppskunskap, digitalisering samt storytelling. Dessa kommer vara väl utspridda i Skåne, pågå kontinuerligt under hela perioden och du väljer att delta i de du kan. 

Gastrolution Ready: För de som vill satsa lite mer och investera ytterligare tid utöver det som erbjuds inom Gastrolution Boost. I detta steget skriver vi en avsiktsförklaring och denna anpassas utifrån din roll kopplat till evenemang och syftar till att delta i de kompetenshöjande insatser som erbjuds inom hållbarhet. Som arrangör innebär det att du ska arbeta i verktyget Hållbart Evenemang och får därmed en fri licens. 
 
Gastrolution Action: För de som verkligen vill uppåt! Efter att ha skrivit under avsiktsförklaringen får du också tillgång till ännu fler insatser - några av dem individuellt anpassade. Vi kommer anlita personer med internationell erfarenhet och kunnande som besöker evenemangen och ger feedback - en värdefull återkoppling i utvecklingsarbetet. Det kommer också erbjudas studieresor för att se och lära av andra och få en djupare omvärldskunskap.  

Gastrolution Go: För våra spjutspetsar inom mat- och dryckesevenemang redo för den internationella marknaden! Sista steget är det som avser internationell marknadsföring. Här görs insatser tillsammans med vår kunniga marknadsavdelning; t ex  bjuda in press, influensers/bloggare och jobba mot researrangörsledet. Dessutom kommer det tas bilder samt produceras två filmer som ska användas i marknadsföringsarbetet.

Kommande träffar

Mars – April

7 mars Samverkan och ekonomi,  Kulturkvarteret, Kristianstad

19 marsHållbart evenemang, Inspiration och arbete i verktyget, Helsingborg Arena

5 aprilMarknad- och målgruppskunskap, Malmö

25 april - Digital närvaro, Ystad

Skulle du vilja stå som värd för en kommande Gastrolution träff?
Om du har plats och tillgång till en lokal – hör gärna av dig till oss! Ett av syftena med Gastrolution är att öka kunskapen om det fantastiska utbud vi har i Skåne och ett sätt är självklart att komma ut till varandras ställen.

Projektet The Gastrolution of Skåne är ett projekt som beviljats stöd av Jordbruksverket inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och finansieras delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tourism in Skåne är projektägare och samverkanspartners är LRF, Region Skåne/Regional Utveckling och Event in Skåne.

Tourism in Skåne AB
Dockplatsen 26 | SE-205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com