Share this email:

Skrivarverkstad

Vässa din ansökan för SME Instrument

Datum

15 oktober 2018

Plats

Koncernkontoret
Region Skåne
Dockplatsen 26
Malmö

Tid

10:00 - 14:00

Den 15 oktober 2018 arrangerar EUSME Support 2020 och Invest in Skåne en kostnadfri workshop i hur man skriver en bra ansökan till SME Instrument.

Inom programmet SME Instrument kan du som driver ett litet eller medelstort företag (SME) få innovationsstöd från EU. Den 15 oktober arrangerar EUSME Supportkontoret en kostnadsfri skrivarverkstad för små- och medelstora företag som är på väg att gå från idé till ansökan.
 
Fokus för skrivarverkstaden ligger på att sätta din innovationsidé i ett större sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer utbilda dig till att tänka såsom expertbedömarna i ditt skrivande. På så vis säkerställer du att din ansökan skapar den bästa möjliga grunden för en framgångsrik värdering av din innovation. Steg för steg kommer vi att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig kunskap i de olika momenten.
 
Förbered dig genom att besöka länken här och få en introduktion till SME Instrument.
 
Innehåll

 • Kort om SME Instrument med bakgrund, villkor och syfte
 • Genomgång av ansökningens olika delar, med fördjupande fokus på
  ​- Impact
  ​- Exellence
  ​- Implementation
  ​- Abstract
  ​- Layout och språk
 • Ansökningsprocessen från inskickande till godkänd ansökan
 • Vad EUSME Supportkontoret kostnadsfritt hjälper dig med på din resa
 
Workshopen ledas av Håkan Sehlin, Invest in Skåne och Karl-Erik Johansson, Uminova Innovation
 
Vi bjuder på lättare lunch. Notera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 8 oktober.
 

För mer information och frågor kontakta:

Håkan Sehlin
Business Development Manager
Export/Enterprise Europe Network
hakan.sehlin@skane.com
+46 70-725 93 93 77

Invest in Skåne AB
Dockplatsen 26 | 205 01, Malmö, Sverige
www.investinskane.com