Partnernyhetsbrev

Öppna webbversion | Skicka vidare

Dela brevet:

Hållbarhet får en allt större påverkan på vårt resebeteende

Här kommer den fjärde spaningen inom analyssamarbetet BI Syd. Omvärldsanalyserna som har tagits fram kartlägger vilka trender som kommer att få störst påverkan på besöksnäringen de kommande åren. 

Hållbarhet är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor och ständigt aktuell vilket gör att många försöker vara medvetna under sitt resande.

Hållbarhet i alla aspekter - social, ekonomisk och ekologisk - påverkar i allt högre grad vårt resebeteende. Men vad innebär det egentligen att leva eller att resa hållbart? Det finns ingen entydig definition av hållbarhet men allt fler människor blir intresserade av att leva och konsumera hållbart. Marknadssegmentet LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability) är en tydlig manifestering av trenden där fokus ligger på att leva etiskt och hållbart, exempelvis genom att konsumera lokalproducerad mat från ett företag som tar ansvar i samhället. Det finns en ökad efterfrågan på etiska och miljömärkta produkter hos en stor andel av de potentiella besökarna.

Besöksnäringen i södra Sverige bör ta täten och vara ledande i utvecklingen av hållbara destinationer och produkter för att tillgodose efterfrågan och för att bidra till en bättre värld.

En ny spaning kommer att presenteras i vårt nästa nyhetsbrev. Om du inte vill vänta kan du ta del av hela rapporten redan nu.

Upplevelser i naturen lockar holländare till Skåne!

Allt fler besökare från Nederländerna upptäcker Skåne

Allt fler holländare hittar till Skåne. Förra året ökade gästnätterna från Nederländerna med 8,9% i Skåne. Framför allt är det naturen som drar. Skåne uppfattas som en destination med ett brett utbud av utomhusaktiviteter både för barn och vuxna. Dessutom är det snabbt och enkelt att ta sig hit. Visit Swedens marknadsundersökningar visar att det finns 5,9 miljoner holländare som är intresserade av att besöka Sverige på sin semester. Vill du lära dig mer om vad de vill och hur de bokar sin semester? Läs mer på vår hemsida och i Visit Swedens rapport.

Skåneleden tävlar om Stora Turismpriset

Skåne har nominerat en kandidat till Stora Turismpriset 2017, nämligen Skåneleden och dess bakomliggande organisation, Region Skåne. En jury beslutade vilken kandidat som skulle nomineras för Skåne i den nationella uttagningen, och de skånska kommunerna har fått bidra med förslag. Tävlingen avgörs i Stockholm den 7 december.

Läs mer

Danskarna har hittat tillbaka till Skåne

En summering av gästnätterna i Skåne första halvåret visar en fortsatt stark tillväxt, i synnerhet från utlandsmarknaderna. Danmark, som är en oerhört viktig marknad för skånsk besöksnäring, ökar med hela 22,9%! Antalet danska gästnätter första halvåret överträffar till och med motsvarande period under rekordåret 2009.

Läs mer

Totalt kommer 23 deltagare från Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Frankrike och Norge.

Outdoor Academy visar upp Skåne för press och turoperatörer

Den 14-18 september genomförs Visit Sweden's Outdoor Academy för första gången i Skåne. Både press, återförsäljare och turoperatörer från våra viktigaste marknader får ta del av ett axplock av naturupplevelser. Kattegattleden, Sydostleden, Skåneleden, fiske, paddling och trädklättring står på agendan.

På pressidan kommer bland annat National Geographic från Polen. Inom Travel Trade återfinns både gamla och nya kontakter. Kanotpaddling i nordöstra Skåne är det som rönt störst intresse bland de olika spår som deltagarna får anmäla sig till.

Stor klustersatsning för besöksnäringen

I Skåne finns idag nio klusterinitiativ där Region Skåne är initiativtagare och medfinansiär, däribland Media Evolution och Livsmedels­akademin. Nu startar ett tionde, för besöksnäringen!

Besöksnäringsklustret håller just nu på att startas upp med både digitala och fysiska mötesplatser, där forskning, besöksnäring och det offentliga kan mötas.

Det finns ett stort behov av att frigöra innovationskraften inom besöksnäringen och syftet med klusterinitiativet är att lägga grunden för en dynamisk, forskningsbaserad, innovativ och konkurrenskraftig besöksnäring som samspelar med och nyttjar Skånes försprång inom innovation och forskning och som arbetar med avancerad och innovativ tjänsteproduktion med hög internationaliseringsgrad.

Månadsrapport juli

Statistik för Skånes inkvartering

De utländska gästnätterna har fortsatt öka i Skåne under juli månad, medan de svenska har minskat något jämfört med motsvarande period förra året. Det största antalet utländska gästnätter kom från Tyskland och Danmark. Den näst största
utlandsmarknaden Danmark ökar bra (+12,0 %) 
Läs mer om Skånes utveckling i vår månadsrapport.

OKTOBER
27

Välkommen att lära känna den kinesiska marknaden

Malmö Turism & Tourism in Skåne bjuder in till seminarium om hur du förbättrar ditt värdskap med fokus på den kinesiska besökaren. Seminariet är på Scandic Triangeln i Malmö.

Tourism in Skåne AB
Dockplatsen 26 | SE-205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com