Dela brevet:

Starkt uppåt för utländska gästnätter i Skåne

De senaste årens fantastiska utveckling av besökare håller i sig när vi summerar 2016. Antalet utländska gästnätter i Skåne under året var 1,4 miljoner vilket motsvarar 24 % av det totala antalet gästnätter i Skåne och en ökning med 10,4 % mot 2015. Gästnätterna från Kina fortsätter att öka i rasande fart, och Indien är en spännande marknad att följa.
 
Det största antalet utländska gästnätter under 2016 kom från Tyskland följt av Danmark och Storbritannien. Jämfört med 2015 ser vi de största procentuella ökningarna från Storbritannien (+21 %), Polen (+15 %) och Kina (+50 %).

Samtliga dessa länder tillhör Tourism in Skånes prioriterade marknader, där satsningen på Polen är ny för året.

Aldrig förr har det varit så enkelt att nå ut till den globala resenären, men det gäller att veta hur. Filmen ger en första vägledning.

Animerad film guidar till rätt digitala kanaler

I vår strategi för digital turism pekar vi ut ett antal nyckelfaktorer för framgång i den digitala världen. En huvudpunkt är att finnas på rätt plattformar för att nå internationella besökare. För att tipsa om hur man ska tänka låter vi Kalle Kanot gå igenom några enkla steg i vår nya animerade film.
 

Skånska kommuner och besöksnäringen tar avstamp i nytt arbetssätt

Nu ska de nya arbetssätt som processats fram de senaste två åren implementeras samtidigt som nya produkter ska ut på den internationella marknaden.

Processen för ambitionsdriven destinationsutveckling i Skåne går nu in i den fjärde och avslutande fasen.
 

Läs mer i vårt pressmeddelande

Lansering av visitskane.com

Nu lanseras en ny version av visitskane.com där större fokus ligger på visuell inspiration och praktisk information och som går i linje med Skånes nya platsvarumärke. Sajten lanseras inledningsvis på engelska men kommer även lanseras på svenska och tyska under 2017. Förutom förbättrad navigering har alla bilder och texter bearbetats om med ett större guidande fokus och handfasta tips på besöksmål för förstagångsbesökare såväl som återkommande besökare.  
 

Se den nya sajten här

Företag bjuds in till Competence Academy Tourism

Deltagande i Competence Academy Tourism ger möjlighet att stärka kompetensen utifrån företagets och medarbetarnas behov. För alla företagare i Destinationsutvecklingsprocesserna är det ett naturligt nästa steg.

Competence Academy Tourism erbjuder en unik möjlighet till kompetensutveckling som baseras på kartläggning av företagens utvecklingsbehov och medarbetarnas individuella kompetens-behov. 
Är du intresserad? Kontakta Lars.Braedstrup-Holm@skane.se

Läs mer om projektet

Sydostleden i fokus för hållbar produktutveckling

Inom projektet för hållbar produktutveckling har nu Sydostleden valts som ledsträckning att fokusera på i den första produktutvecklings-processen.

Leden är nyinvigd och Sveriges andra nationella cykelled, och det finns ett stort behov av fler bokningsbara produkter och samverkan mellan aktörer kring leden.

Identifiering av företag som är aktuella att delta i höstens produktutvecklingsprocess pågår.

Läs mer om projektet

Vacantie Beurs Utrecht Nederländerna 10-15 januari

För andra året i rad deltog Skåne som en del i aktiviteterna på den holländska marknaden på Vacantie Beurs i Utrecht som är Nederländernas största kombinerade fack och konsumentmässa.

Skåne representerades av Lena Andersson från Tourism in Skåne, Linda Marin från Immelns Kanotcenter och Claartje van Heuven Nilsson från Hjorsby Torp.

Adventure Travel Conference & Marketplace London 19-20 januari

Adventure Travel Conference som arrangerats två år tidigare utökades detta år med en Marketplace där Skåne deltog tillsammans med Turistrådet Västsverige för första gången.

Tillsammans presenterades det utbud av soft adventure-produkter som vi har att erbjuda för ett antal brittiska arrangörer. För Skånes låg fokus på våra vandringsleder och de nyöppnade cykellederna. Presentationerna mottogs positivt och nu pågår arbetet med att få in produkter hos arrangörerna.

APRIL
19

SAVE THE DATE

Marknadsseminarium om Polen och Tyskland

Onsdag 19 april kommer vi att genomföra två halvdagsseminarier i Malmö. Ett med fokus på vår nya prioriterade marknad Polen och ett med fokus på Tyskland och researrangörsarbetet. Inbjudan kommer inom kort!

Tourism in Skåne AB
Business Region Skåne
Dockplatsen 26 | 205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com