Dela brevet:

En härlig sommar tillönskas er alla!

Midsommar närmar sig med stormsteg, och planeringen inför höstens aktiviteter är i full gång. Vi kan glädjas åt fortsatt goda siffor för våra gästnätter. Under perioden januari-april i år har antalet gästnätter i Skåne ökat med 12,8 % jämfört med samma period förra året. Utvecklingen i Skåne är därmed betydligt bättre än både totalen för Sverige (+5,7 %) och utvecklingen i storstadsregionerna Stockholms län (+7,6 %) och Västra Götalands län (+5,8 %). Här hittar du senaste månadsrapporten.

Vidare har vi just fått det glädjande beskedet att Skåne beviljats ca 9 miljoner under tre år från Tillväxtverket för utveckling av natur- och kulturupplevelser. Vidare har vi tillsammans med Blekinge fått klartecken för ett bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) på tolv miljoner kronor för att stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen. Läs mer nedan.

Under hösten kommer Tourism in Skåne tillsammans med VisitSweden att göra en efterlängtad pilotsatsning på den polska marknaden. En fördjupad analys med intervjuer har just genomförts och en aktivitetsplan utarbetas. Vi återkommer med mer information om Polensatsningen längre fram.

Pia Jönsson Rajgård

Skåne utvecklar natur- och kulturupplevelser i ny satsning med Tillväxtverket

Åtta svenska resmål, sju regioner och ett kommunkluster, deltar i Tillväxtverkets nya satsning på besöksnäringen. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. Satsningen pågår under åren 2016-2019 och omfattar 9 miljoner kronor i Skåne och totalt 40 miljoner kronor nationellt.

EU-miljoner möjliggör storsatsning på att utveckla hållbara besöksnäringsföretag

Tourism in Skåne AB och Region Blekinge har i dagarna fått klartecken för ett bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) på tolv miljoner kronor för att stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen. Fokus ligger på innovationer och tjänsteutveckling för att bygga jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet.

Kommunikation som bygger på engagemang

Tillsammans med VisitSweden och Turistrådet Västsverige har en pilotsatsning gjorts på den brittiska marknaden. Under konceptet "Meet the original hipster" marknadsförs Sverige som platsen där man kan möta den ursprungliga hipsterkulturen, med passionerade hantverkare, matproducenter och kulturutövare. Tanken med kommunikationen är att skapa engagemang och få spridning i en mängd olika kanaler, via artiklar, filmer, facebookinlägg osv.

Se filmen från Mandelmanns trädgård!

Film från Mandelmanns trädgård

Inom "Meet the original hipster"- berättelsen lyfts olika exempel in för att konkretisera Sverigebilden och locka till besök. Ett av dessa nedslag i den skånska myllan är en film från Mandelmanns trädgård utanför Simrishamn. Den har fått flera hundra delningar på vår engelskspråkiga Facebooksida!

Film från Wallåkra stenkärlsfabrik

Ett annat filmexempel inom "Meet the original hipster" kommer från Wallåkra stenkärlsfabrik mellan Landskrona och Helsingborg. Här berättar Åsa Orrmell om hantverket. Även denna film har fått stor uppmärksamhet.

Destinationsutvecklingsprocesserna är nu i halvtid

Processgrupperna bestående av företagare i Sydost, Nordost och MittSkåne har tillsammans med Svensk Destinationsutveckling/Tyréns tagit fram strategiska plattformar för destinationsutveckling inom respektive område.

De strategiska plattformarna motiverar och pekar ut de insatsområden som valts då de bedöms ge störst volymeffekt och hållbar vinstmarginal.
Plattformarna är förankrade i respektive område såväl politiskt som på tjänstepersonnivå.

Till hösten påbörjar samtliga områden Destinationsutvecklingsprocessens fas 3 och fas 4 som kommer att fokusera på tematisk konceptutveckling samt produktutveckling och paketering.

SEPTEMBER
13

Är du redo att ta emot de kinesiska besökarna?

De kinesiska gästnätterna ökar i Skåne och med besökarna följer ett behov av att utveckla sitt värdskap. Du har nu chans att delta i en utbildning speciellt inriktad mot kinesiska marknaden.

Vi träffas på Radisson Blu i Malmö den 13 september kl. 14.00-16.30.

Tourism in Skånes styrelse (från vänster, bakre raden) Charlotte Lorentz Hjort, Eva Berglund, Peter Weinhandl, Emma Håkansson, Christian Wilander (från vänster, främre raden) Anki Dahlin, Johan Delfalk, Ann Nyström (Roger Larsson ej med på bild)

Nyheter i Tourism in Skånes styrelsen

Peter Weinhandl har tillträtt posten som styrelseordförande för Tourism in Skåne AB, då Uno Levinsson lämnat sitt uppdrag efter åtta år. Charlotte Lorentz Hjort och Ann Nyström är nya starka namn i styrelsen.

Tourism in Skåne AB
Business Region Skåne
Dockplatsen 26 | 205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com