Partnernyhetsbrev

Öppna webbversion | Skicka vidare

Dela brevet:

Delningsekonomin - en del av vår vardag!

Här kommer den tredje spaningen inom analyssamarbetet BI Syd. Omvärldsanalyserna som har tagits fram kartlägger vilka trender som kommer att få störst påverkan på besöksnäringen de kommande åren. 

Ägandet blir mindre viktigt medan användningen är i fokus. Affärsidén för sharing economy-företag är förmedling och delat ägarskap av vad som traditionellt är privat egendom.

Konsumenter börjar dela, byta och handla sinsemellan, man ersätter slit-och-släng med en tanke om cirkulär konsumtion. För reseindustrin har delningsekonomins företag som t.ex. AirBnB redan fått betydelse och förväntas växa i marknadsandelar.

Enligt revisionsbolaget PwC kommer delningsekonomins inkomster växa med ungefär 35 % varje år vilket är 10 gånger snabbare än övriga världsekonomins som årligen förväntas växa med 3 %. Intressant nog så producerar delningsekonomins företag själva inga slutprodukter utan agerar förmedlare av tjänster och transaktioner mellan framför allt privatpersoner.

Delningsekonomins färdsätt och boenden kan förändra besöksnäringens karaktär och skulle t.ex. kunna erbjuda produkter och tjänster i områden utan befintlig täckning eller där traditionellt utbud inte täcker efterfrågan under högsäsong.

Mycket pekar även på att en del av besökarna som använder delningsekonomiska tjänster under sina resor är människor som i andra fall inte skulle ha rest och som därför utgör nya målgrupper.

En ny spaning kommer att presenteras i vårt nästa nyhetsbrev. Om du inte vill vänta kan du ta del av hela rapporten redan nu.

Den tematiska handlingsplanen har till huvudsyfte att ligga till grund för framtida investeringar, samarbeten och satsningar över gränserna i näringen. Den har som mål att förtydliga rollfördelningen, prioritera och avgränsa vilka fokusområden och satsningar som ska göras i framtiden.

Strategisk tematisk handlingsplan för naturturism i Skåne

Naturturism med fokus på soft adventures är under stark tillväxt i hela världen. Skåne har stora möjligheter att ta andelar på denna marknad. Det finns flera företag som arbetar med naturen som råvara, boendeanläggningar såväl som aktivitetsaktörer. Det finns också ett antal nätverk inom naturturism. Som helhet saknas dock erbjudanden och reseanledningar. Ett viktigt insatsområde för att samla, fokusera och stärka det skånska arbetet med hållbar naturturism är därför en tematisk satsning och utveckling av naturupplevelser i Skåne.

En tematisk handlingsplan för naturturism har nu utvecklats genom sammanförandet av en rad rapporter som tagits fram kring naturturism i Skåne och ett antal workshops med intressenter inom det naturturistiska området.

4 tips för att jobba aktivt med TripAdvisor

Känner du redan till TripAdvisor? Ditt företag finns redan med i listningen och är uppdaterat med all nödvändig information? Du kanske till och med har tagit kontroll över ägarskapet av din produkt? Då kommer här några tips på hur du kan fortsätta jobba vidare med TripAdvisor för att optimera din synlighet i världens största resekanal.

Parabere Forum till Skåne

Världskongress med fokus på utveckling inom gastronomi och hållbarhet!

Den 4-5 mars nästa år kommer den internationella kongressen Parabere Forum att hållas i Malmö.

Forumet vill lyfta jämlikhet, mångfald och inkludering i den gastronomiska världen. Under två dagar samlas omkring 400 deltagare verksamma inom mat och dryck. Det blir debatter och föreläsningar med opinionsledare, mataktivister, internationella forskare, matproducenter och toppkockar från fem kontinenter.

I fokus står att fånga upp kvinnors syn på centrala frågor kopplade till mat, för att på så sätt främja en hållbar och jämlik samhällsutveckling, med starkare tillväxt och sociala framsteg. 

Läs mer i vårt pressmeddelande

Strategisk handlingsplan för hållbarhet

Den visionära målbild för hållbarhetsarbetet är att Skåne ska bli bäst i Sverige och en internationell förebild inom hållbar destinationsutveckling. Det är ett högt satt mål, och det krävs ett gediget arbete på bred front för att nå dit.

Vi har definierat tre huvudsakliga målgrupper för vårt arbete: våra medarbetare, Skånes besökare samt destinationer, kommuner och besöksnäring. 

Vi har också konstaterat att vi måste börja inifrån, med vårt eget engagemang och vår egen kunskap, för att kunna nå ut till andra. I vår strategiska handlingsplan för hållbarhet definierar vi begrepp, uppdrag och utmaningar. Strategin utarbetades 2015 men har nu byggts på med handlingsplan och vägen framåt.

Ladda ner planen (PDF)

Är Tyskland en viktig marknad för dig?

Då ska du finnas med på Holiday Check!

Tyskland är Skånes största internationella marknad, och som bekant växer de digitala kanalerna snabbt även där. Globalt dominerar TripAdvisor, men i Tyskland, liksom övriga tysktalande marknader samt Polen, är Holiday Check den ledande resesajten och den ledande OTA'n (Online Travel Agent).

Holiday Check har en databas med mer än 680 000 hotell. Antalet hotell i Skåne som anslutit sig uppgår endast till 15 och det är då nästan uteslutande kedjehotell i Malmö, Lund och Helsingborg.

Holiday Check är den största reseportalen med mer än 15 miljoner recensioner, bilder, videos samt inlägg i forum. De har mer än 600.000 följare på Facebook. Även de största arrangörerna som TUI och Thomas Cook har Holiday Check på sina hemsidor.

Att registrera sig är kostnadsfritt. Viktigt att tänka på är att den information man lägger ut skall vara på tyska och att man också bemöter/svarar på tyska.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Lena Andersson lena.andersson@skane.com

Som tack för hjälpen får deltagarna i undersökningen ta del av tips, rabatter och de får sin rutt som en delningsbar karta.

Tasmaniensamarbetet - en ny metod för upplevelseutveckling!

Inom HPU-projektet pågår ett samarbete med University of Tasmania. I ett forskningsprojekt ska besökare längs Sydostleden kartläggas. Genom att ladda ner appen Trails of Southern Sweden kan besökarna svara på frågor om vad de gör och vilka önskemål de har. Denna input används sedan i arbetet med att förbättra infrastruktur och upplevelsen av Skåne.

Klicka på bilden för att se hur vi marknadsför Skåne på TripAdvisor i Storbritannien.

Storbritannien, en snabbväxande marknad med stor potential

Under 2016 ökade de brittiska gästnätterna i Skåne med hela 21,1% jämfört med föregående år. Därmed är Storbritannien en av de marknader som ökat mest. I faktiska tal handlar det om 90 250 gästnätter, eller 6,4% av samtliga utländska gästnätter i Skåne under året.

I Storbritannien finns det 9,3 miljoner globala resenärer som anger att de är intresserade av att besöka Sverige på semester. Flertalet har ännu aldrig varit här, och de som besökt Sverige är positivt inställda. Med andra ord är tillväxtpotentialen stor!

Är du nyfiken på vad britterna vill göra på sin semester, och hur de inspireras och bokar? Läs mer på vår hemsida och i Visit Swedens marknadsrapport.

SEPTEMBER
8

The Bridge Talk #7 - Mark McClure and Gary Hampson - fredag 8 sep kl 08.00 - 10.00

Ledbaserad turism och rekreation spås öka väsentligt i Skåne i framtiden. Hur kan man skapa hållbara leder för att bättre hantera det ökade tryck och slitage som detta kommer leda till? 

Tourism in Skåne AB
Dockplatsen 26 | SE-205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com