Partnernyhetsbrev

Öppna webbversion | Skicka vidare

Dela brevet:

Trender, tips och nyheter från Tourism in Skåne - Mars 2018

I månadens trendspaning tittar vi närmare på vad automatiseringen kan komma att innebära. Du kan också ta del av en film med konkreta och enkla tips från Sussi och Hans på STF Brantevik Råkulle vandrarhem, läsa om Ann-Louise Ferngårds erfarenheter från produktutveckling, och en hel massa annat. Trevlig läsning!

Hur påverkas vi av automatiseringen?

Automatiseringen kommer inte att undgå någon, och den är dessutom svår att överblicka. I vår nya spaning undersöker vi bland annat hur artificiell intelligens kan ta över många rutinarbetsuppgifter inom besöksnäringen. Vissa jobb försvinner, men nya behov kommer att uppstå. Det kan vara klokt att fundera över hur de egna arbetsuppgifterna kan komma att påverkas. Och för dig som har anställda, hur ser dina personalbehov ut framöver?

Spaningarna är en del i arbetet som görs inom samverkansgruppen BI Syd, tillsammans med Kairos Future. 

STF Brantevik Råkulle Vandrarhem tipsar!

Sussi och Hans berättar om hur de utvecklat sitt vandrarhem i Brantevik och ger konkreta tips för ökad hållbarhet och lönsamhet.

Sprid gärna flmen vidare!

Gemensamma insatser på danska marknaden med strålande resultat

När vi summerar marknadsinsatserna 2017 kan vi konstatera att vi aldrig tidigare har haft så starkt genomslag och så många medverkande partners. Totalt har ett 70-tal partners deltagit, både boende- och upplevelseaktörer. Bland de medverkande företagen finns Hotel Skansen, Torekov Hotell och Riviera Strand i Båstad. 

Helle Fromberg Hammarström, ansvarig för marknad/försäljning/PR på danska marknaden, berättar om samarbetet:

 - Vi gick med i Tourism in Skånes marknadsföring i Danmark för ett par år sedan. Den största fördelen med samarbetet är att vi får en digital närvaro under hela året,  och vi ser att det ger resultat i form av besök på webben och bokningar.

Tourism in Skåne genomför tillsammans med Visit Sweden stora digitala kampanjer på den danska marknaden för att öka intresset för att resa till Skåne. Kampanjerna är digitala och pågår året runt med visitsweden.dk som hemvist. Som destination och företagare i besöksnäringen har man möjlighet att investera för egen synlighet i dessa kampanjer. På det sättet kraftsamlar vi och hjälps åt att skapa intresse för Skåne under hela året.

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan markandsföra ditt företag genom gemensamma insatser kan du kontakta partneransvarig Jeanette Innala för ett möte.

Internationell utmärkelse till Kattegattleden

På cykel- och vandringsmässan “Fiets en Wandelbeurs” i Utrecht tillkännagavs, på fredagen den 2 mars, att Kattegattleden är utsedd till Årets cykelled 2018. Det är en prestigefylld utmärkelse, som syftar till att främja arbetet med högkvalitativa cykelleder som är attraktiva för besökare.

Års- och Hållbarhetsrapport 

Tourism in Skånes arbete under 2017 har präglats av stora kompetenshöjande insatser och ett nytt grepp kring vår marknadsbearbetning.

Den digitala transformationen liksom hållbarhetsarbetet och behovet av internationalisering har präglat både utvecklings- och marknadsinsatser.

I vår kombinerade Års- och Hållbarhetsrapport summerar vi vårt arbete 2017.

Asmiroca lanseras internationellt tack vara HPU

Ann-Louise Ferngård driver Asmiroca, Kiviksgraven och Café Sågmöllan. Tack vare medverkan i projektet Hållbar produktutveckling (HPU) har hon vuxit som företagare och hittat kärnan i sin verksamhet. 

 - Jag har varit med i flera projekt, men HPU är det som snabbast gett konkreta resultat tack vare att det är så hands-on, berättar Ann -Louise. För henne har medverkan lett fram till att hon nu vågar satsa på sina arkeologiska vandringar och dessutom bli bokningsbar internationellt via Get your guide. 

Genom HPU har hon utvecklat sitt erbjudande så att det blir både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Andra fördelar som Ann-Louise ser med projektet är den fina kontakt hon fått med andra deltagare. 

- Vi har verkligen lärt känna varandra och delar med oss av både framgångar och motgångar!

Under våren kommer en ny produktutvecklingsprocess starta, med fokus på vandring i hela Skåne.

Bra start på året

Årets första statistik över gästnätter visar att Skåne ökar mest av storstadslänen. Totalt ökade gästnätterna med 4,3 procent jämfört med motsvarande månad 2017. De utländska gästnätterna stod för den största ökningen, 10,1 procent. För Sverige totalt ökade gästnätterna under januari 2018 med 4,3 % jämfört med förra året.

Tourism in Skåne AB
Dockplatsen 26 | SE-205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com